Lunchflits augustus 2015: Informatiebehoefte ouders over voeding: Vetzuren en vitamine D tijdens de zwangerschap....
 
 
 
Het laatste nieuws

Onderzoek ‘Informatiebehoefte van jonge ouders over gezonde(re) voeding’
Het onderzoek ‘Informatiebehoefte van jonge ouders over gezonde(re) voeding’ is online uitgevoerd in de periode van 22 tot en met 29 april 2015 via het StemPunt-panel van Motivaction. Lees hier meer over dit onderzoek.

Risico op hart- en vaatziekten beïnvloedbaar tijdens zwangerschap
Door tijdens de zwangerschap bewust te letten op de consumptie van essentiële vetzuren kunnen risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij het kind worden verkleind. Deze conclusie komt voort uit de een langlopend onderzoek onder het MEFAB-cohort naar de effecten van voeding tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind. Hier meer over dit onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Gewicht en vitamine D tijdens zwangerschap bepalen gezondheid kind
Zwangere vrouwen doen er goed aan te letten op hun gewicht en te voorkomen dat ze een tekort aan vitamine D hebben. Dan heeft hun kind op vijfjarige leeftijd minder lichaamsvet en een kleinere kans om suikerziekte-type 2 te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC in de zogenaamde ABCD-studie, een groot onderzoek naar de gezondheid van achtduizend in Amsterdam geboren kinderen. Het bleek dat de kinderen van moeders met overgewicht en een tekort aan vitamine D tijdens de zwangerschap, een hoger insulinegehalte in het bloed hebben op vijfjarige leeftijd.

Cool 2B Fit effectieve beweeginterventie
Het programma Cool 2B Fit richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 -8 en 8-13 jaar met overgewicht of obesitas. Het doel is dat kinderen een gezond voedingspatroon, een gezond beweeggedrag aanleren en dat  hun gedrag (eigenwaarde) verbetert. Het uiteindelijke resultaat  is een gezond(er) gewicht. Ook de ouders worden nauw betrokken bij het programma. Lees hier verder.

Daling overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen
Het percentage kinderen in Amsterdam met overgewicht is in 2013 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In 2011 had 16,8% van de kinderen overgewicht en obesitas, in 2013 is dat nog 15,2%. Dit blijkt uit de monitor van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

 
 
NKD studiedag: Ondervoede kinderen voor het voe(d)tlicht

In Nederland is ongeveer 10% van de kinderen bij opname in het ziekenhuis ondervoed. Tijdens opname neemt het aantal kinderen met ondervoeding toe en ligt de prevalentie van ondervoeding rond de 19%. Met een gemiddelde ligduur van 3-5 dagen is duidelijk dat een behandeling rond ondervoeding niet afgerond is na een ziekenhuisopname. Soms is een behandeling nog niet eens echt gestart. Hier zijn mogelijkheden voor (kinder)diëtisten in de eerstelijn om deze kinderen te begeleiden.

Netwerk Kinder Diëtisten
Daarom organiseert het Netwerk eerstelijns Kinder Diëtisten (NKD) een studiedag op 15 septrember as. met als thema de begeleiding van kinderen met ondervoeding/groeiachterstand. Deze scholing is specifiek ontwikkeld voor eerstelijns (kinder)diëtisten. Na afloop van de studiedag bent u als (kinder)diëtist beter toegerust om een kind met deze problematiek te begeleiden. De casuïstiek in de middag zal zich vooral focussen op kinderen ouder dan 1 jaar.

Voor meer informatie over het progreamma en inschrijven, klik hier.

 
 
Najaarsopleiding Kind & Voeding

Ben je gewichtsconsulent of een andere professional en wil je je specialiseren op het gebied van kindervoeding? Zoek je een opleiding die je een praktische basis geeft en je goed voorbereid op de praktijk? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Met de opleiding Kind & Voeding van de Kindervoedingswijzer ben je als professional goed in staat om gezonde kinderen met overgewicht (of ondergewicht) en hun ouders, te begeleiden. Je krijgt in deze opleiding extra bagage rondom kindervoeding, bewegen en de psychologische en opvoedkundige aspecten die samenhangen met het begeleiden van kinderen. Deze opleiding is als specialisatie geaccrediteerd door de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Meer informatie via kindervoedingswijzer.nl

 
 


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.


*|REWARDS|*