Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Onderzoek ‘Informatiebehoefte van jonge ouders over gezonde(re) voeding’

18/08/2015

Het onderzoek ‘Informatiebehoefte van jonge ouders over gezonde(re) voeding’ is online uitgevoerd in de periode van 22 tot en met 29 april 2015 via het StemPunt-panel van Motivaction,

De vragenlijst is ingevuld door 607 ouders met een kind van 3 of 4 jaar. De resultaten zijn representatief voor het geslacht van het kind, etniciteit en de gezinssituatie. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Doelstelling
Inzicht bieden in de informatiebehoefte van ouders met betrekking tot gezonde voeding voor hun kinderen in relatie tot de overgang naar de basisschool. Het Voedingscentrum kan dit inzicht gebruiken om de huidige informatievoorziening te evalueren en waar mogelijk aanpassingen te doen, zodat deze doelgroep beter bereikt wordt

Uitkomsten
56% van de ouders in het onderzoek ervaart belemmeringen bij de stimulatie van gezond voedingsgedrag. De meest genoemde drempel is dat het kind gezond niet lekker vindt (21%). Verder is een ongezond aanbod een belemmering: ongezonde traktaties van kinderen (19%), aanbod van oppas (16%) en aanbod van andere ouders (13%). Tijd en geld zijn soms ook een drempel (elk 10%)

Van de ouders geeft 54% aan naar informatie te zoeken over gezonde voeding voor hun kind. Zoekprogramma’s op het internet worden het meest gebruikt (27%). Op de tweede plaats wordt de website van het Voedingscentrum geraadpleegd (18%), gevolgd door informatievoorziening via gesprekken met familie en vrienden (15%). De huidige informatie wordt over het algemeen goed beoordeeld, maar er is wel ruimte voor verbetering

Ongezonde traktaties van andere kinderen ervaart 1 op de 5 ouders als belemmering bij het stimuleren van hun kind om gezond te eten en drinken. Dat ouders traktaties van anderen als belemmering ervaren, vindt de woordvoerder van het Voedingscentrum Patricia Schutte niet vreemd. “Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Wanneer de traktaties dan groot en calorierijk zijn, tikt dat aan. Voor kinderen is snoep namelijk al snel te veel.”

Bron: Voedingscentrum

Terug naar het nieuwsoverzicht