Lunchupdate mei 2016; borstvoeding en prematuren / jonge kinderen en niet(eten)...
 
 
 
Het laatste nieuws

'Eerste vaste hapjes' voor baby’s voldoen niet aan richtlijnen Amerikaanse kinderartsen
Veel zogenoemde ‘first finger foods’ die in Amerika als eerste vaste hapjes voor baby’s worden verkocht, blijken niet te voldoen aan de richtlijnen van de organisatie van Amerikaanse kinderartsen AAP (American Academy of Pediatrics). Lees hier verder..

Eigen moedermelk het beste voor premature baby’s
Kinderen met een zeer laag geboortegewicht die worden gevoed met eigen moedermelk hebben een veel kleinere kans op ernstige infecties als sepsis of meningitis, de gevaarlijke darmziekte NEC of overlijden dan de kinderen die kunstvoeding krijgen. Lees hier verder..

Gezond eetgedrag te bevorderen door betere omgevingsinrichting
De hedendaagse omgeving bevordert overconsumptie van voedsel en heeft nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, met name doordat eten constant en in overvloed beschikbaar is. Dit veroorzaakt zelfbeheersingsproblemen voor consumenten die proberen om de consumptie van veelal ongezond, maar zeer verleidelijk voedsel in te perken. Lees hier verder..

Meer vitamine K goed voor baby’s
Het advies van de Gezondheidsraad om baby’s die borstvoeding krijgen dagelijks een kleine hoeveelheid vitamine K toe te dienen, is ontoereikend. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-hoogleraar kindergeneeskunde Henkjan Verkade en zijn collega’s, die hierover in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics publiceren. Lees hier verder..

Toedienen probiotica bij afwijkend darmflora lijkt gerechtvaardigd
Promovenda Nicole Rutten beschrijft de ontwikkeling van de darmmicrobiota vroeg in het leven, waarbij voor het bestuderen van de samenstelling van de darmmicrobiota verschillende moleculaire technieken zijn gebruikt. Ook omvat het proefschrift studies die de gevolgen beschrijven van vroege verandering in de darmmicrobiota als gevolg van de toediening van probiotica (voedselsupplementen in de vorm van levende micro-organismen), op de samenstelling en de functionaliteit van de darmmicrobiota. Lees hier verder..

 
 
Marktnieuws: Online magazine over borstvoeding

Het Voedingscentrum heeft een fris online borstvoedingsmagazine in het leven geroepen. Met persoonlijke verhalen, adviezen, tips en filmpjes. (Aanstaande) ouders krijgen antwoord op veelgestelde vragen over borstvoeding: Hoe leg ik mijn baby goed aan? Krijgt mijn baby genoeg binnen? Hoe werkt kolven? Bekijk het online magazine en breng het onder de aandacht bij collega's en ouders, via je mail, nieuwsbrief, website en/of social media!

 
 
Symposium verslag: Jonge kinderen & (niet-)eten

Tijdens dit SCEM symposium Jonge kinderen en (niet)eten mede georganiseerd door de Vereniging Nee-eten! en de afdeling Kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis AMC van 21 april te Utrecht werd belicht dat vroegtijdig herkennen en behandelen van ernstige eetproblemen bij jonge kinderen belangrijk is om ernstige eetstoornissen zoals voedselweigering te voorkomen. Vanuit diverse invalshoeken lieten sprekers hun licht schijnen op  het niet-eten bij kinderen. 

Kinderdiëtist Nienke Wierdsma besprak of de nieuwe Schijf van Vijf wel vol genoeg is voor de kleine eter. Er liggen kansen voor bewust gebruik van suikers en vetten (let op keuze  soort vet ). Noten moeten vertaald worden in ongezouten pindakaas of notenpasta's. Aan veel soorten broodbeleg kleven nadelen (te vet, te zoet, te zout). Door te variëren met beleg op een boterham verlaag je deze nadelen en komt het de smaakontwikkeling ten goede. Durf te kiezen en voorkom strijd de eerste levensjaren is het motto. De Schijf moet gezien worden als een kompas.

Eetcultuur
Mary Nicolaou, onderzoeker afdeling sociale geneeskunde AMC, gaf aan dat mensen hun identiteit aan hun eetcultuur ontlenen. In voorlichting moet daar rekening mee worden gehouden. Er is weinig onderzoek gedaan naar moeilijke eters onder niet-westerse etnische groepen. Bij deze groepen is het belangrijk om gebruik te maken van sleutelfiguren of bestaande netwerken. Benoemd werd dat er gewerkt wordt aan een Schijf van Vijf voor Turkse en Marokkaanse mensen.  

Gedragsverandering in gezinnen
Hoe werk je aan gedragverandering in gezinnen? Jan Willem Roseboom, creatief therapeut/adviseur maakte het publiek op interactieve wijze  bewust hoe je ouders kan helpen bij veranderen van het eetpatroon. Hij besprak de diverse opvoedstijlen; nudging (kleine duwtjes in de goede richting,  bijvoorbeeld fruitschaal op centrale plek) en het oplossingsgericht coachen (hoe zet je ouders op 'aan').  

Nee-eter
Birgit van Ee nam ons mee in de indrukwekkende wereld van haar als ouder van een nee-eter en welke impact dit heeft op  de eerste levensjaren van ouder en kind.  De enorme fixatie van (para)medici op groei en gewicht stond haar tegen. Alles leek alleen maar  om eten te draaien. Onderlinge afstemming van hulpverleners moet beter. Birgit heeft het meest steun gehad van ouders die zij via "Nee-eten!" heeft ontmoet.

Eetteam
Eetteam het Westfriesgasthuis besprak aan de hand van een casus hoe een eetteam kan helpen bij eetproblemen. Betrokken zijn een prelogopedist, orthopedagoog, pedagogisch medewerker,  kinderarts en een (kinder)diëtist op afstand. Belangrijk is om ouders serieus te nemen in hun zorg en emoties en hen te helpen de taak van het eten te combineren met het creëren van sfeer en positieve interactie. Het bespreken van gefilmde eetmomenten is belangrijk omdat de lichaamstaal van zowel ouders als kind leerpunten geven. Gezien de enorme impact van eetproblemen is multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk. Maar indien te complex is verwijzen naar een gespecialiseerd centrum wenselijk.

Interventies
Eric Dumont, hoofd behandeling Seyscentra, gaf uitleg over ABA (Applied Behavior Analysis) bij eetproblemen. Hierbij worden interventies gedaan op basis van analyses. Zo is braken vaak de laatste stap in het verzet tegen eten; erna wordt geen eten meer aangeboden zo ontstaat er pas echt rust bij het kind. Deze voorspelbaarheid voor het kind, kan maken dat het gedrag van braken in stand wordt gehouden. Interventies zijn gericht op het versterken en/of verdoven van bepaald gedrag. Bij Seyscentra wordt per kind gekeken welk beloningssysteem het beste past om te voorkomen dat een beloning ook averechts kan werken.

Sonde-afhankelijkheid
Kinderarts Angelica Kindermann (AMC besprak hoe sondevoeding af te bouwen is.  Sonde-afhankelijkheid leidt tot actief weigeren van eten/drinken en geeft geen motivatie om te leren eten en drinken. Sonde--ontwenning gebeurt door gedragstherapie of hongerprovocatie. Medicatie wordt nauwelijks gebruikt vanwege onvoldoende bewijs en teveel bijwerkingen. Bij de  klinische hongerprovocatie wordt de sondevoeding afgebouwd en vaste voeding aangeboden. Pas rond dag 8 worden ouders bij het eten betrokken. De hongerprocatie is geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar. 80--85% van deze kinderen blijft voldoende eten en groeien.

Eetstoornissen
Kinderarts Annemarie van Bellegem (AMC) sloot het symposium af door diverse eetstoornissen te benoemen. Zo blijkt dat 20% van de kinderen met een eetstoornis op jeugdige leeftijd een eetprobleem had; 17% had  een moeder met een eetstoornis of had een psychiatrische ouder. Een grote groep komt pas laat in beeld waardoor ziekenhuisopname nodig. Er ligt een belangrijke signalerende taak bij de Jeugdgezondheidszorg en bij huisartsen. Bij eetstoornissen is het belangrijk om het gewicht te normaliseren. Boven een bepaald gewicht nemen anorectische gedachten vaak af. Bij anorexia kan lengtegroei in het gedrang komen. Groeiherstel kan alleen door vroege detectie in combinatie met streven naar een gezond gewicht.

Met dank aan Ingrid Mimpen kinderdietist Voeding & Zo Rotterdam,vicevoorzitter NKD (www.kinderdietisten.nl)

 
 


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.


*|REWARDS|*