Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Eigen moedermelk het beste voor premature baby’s

10/05/2016

Kinderen met een zeer laag geboortegewicht die worden gevoed met eigen moedermelk hebben een veel kleinere kans op ernstige infecties als sepsis of meningitis, de gevaarlijke darmziekte NEC of overlijden dan de kinderen die kunstvoeding krijgen.

Uit onderzoek van VUmc en AMC onder premature baby's in de eerste 10 dagen van hun leven blijkt dat gepasteuriseerde donormelk niet beter is dan kunstvoeding. De resultaten zijn door de onderzoekers gepresenteerd op een groot kindergeneeskundig congres in Baltimore (USA) en gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift JAMA Pediatrics.

Ongeveer 10% van de baby's wordt te vroeg geboren (voor 37 weken) en ongeveer 15% hiervan weegt minder dan 1500 gram. Er is dan sprake van een extreem laag geboortegewicht. Bij deze premature baby's speelt vaker bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking, de darmziekte NEC en overlijden. Uit onderzoek blijkt dat de eerste 10 dagen eigen moedermelk het allerbeste is. De moeders van deze premature baby's kunnen echter vaak niet direct na de geboorte genoeg moedermelk produceren, waardoor zij zijn aangewezen op donormelk of kunstmelk.

Verschillend risico op infecties
Prof. Hans van Goudoever (AMC/VUmc) en zijn groep onderzochten premature baby's die naast hun eigen moedermelk of donormelk of kunstvoeding kregen. Hebben prematuren een verschillend risico op ernstige infecties, NEC of overlijden als zij donormelk of kunstvoeding krijgen? Van Goudoever c.s vond dat beide groepen een even grote kans hebben op deze aandoeningen. Dit gold voor 44.7% van de groep met kunstvoeding en 42.1% van de groep met donormelk. De onderzoekers tekenen hierbij wel aan dat de onderzoeksperiode kort was. Ook merken zij op dat de donormelk o.a. wordt gepasteuriseerd en ingevroren voor gebruik later. Hierdoor neemt de kwaliteit van de donormelk af.

Onderzoeksleider Hans van Goudoever: "We kunnen zeker stellen dat eigen onbewerkte moedermelk het beste is voor deze te vroeg geboren baby's. Waarschijnlijk heeft langer gebruik van donormelk wel voordelen, niet alleen op infecties maar ook op IQ. Daarom blijven we ook donormelk uit de Nederlandse Moedermelkbank beschikbaar stellen voor deze zeer kwetsbare groep kinderen."

Bron: VUmc

Publicatie
Effect of Donor Milk on Severe Infections and Mortality in Very Low-Birth-Weight Infants, JAMA Pediatrics. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.0183.

Terug naar het nieuwsoverzicht