Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Recensies

Een professionele kijk op borstvoeding

13/06/2011

Na de geboorte van een kind is één van de eerste keuzen waarvoor de ouders worden gesteld: hoe voeden wij ons kind?

Borstvoeding is de meest natuurlijke en gezonde voeding, en de meeste moeders (91%) starten dan ook vol enthousiasme, maar na de eerste week is de borstvoeding slechts bij 80% goed op gang gekomen. Vaak haakt een aanzienlijk deel van de moeders in de periode daarna snel weer af. Te vaak nog is dat terug te voeren op een te kort schietende begeleiding van de ouders. Er is weliswaar veel informatie over borstvoeding beschikbaar, maar deze wordt gefragmenteerd aangeboden en is (lang) niet altijd evidence-based en up to date.

Een professionele kijk op borstvoeding voorziet in die leemte. Anatomie, fysiologie, toxicologie en psychosociale aspecten van borstvoeding komen aan de orde, maar ook is er volop aandacht voor de klinische, de praktische en de beleidsmatige aspecten.

De uitgave is bestemd voor alle professionals die zijn betrokken bij de zorg voor borstvoeding: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen van de afdeling neonatologie en gynaecologie, huisartsen, nurse practitioners, artsen en verpleegkundigen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, lactatiekundigen, diëtisten, kraamverzorgenden en doktersassistenten en zij die daarvoor in opleiding zijn. De uitgave biedt overigens ook volop nuttige informatie voor studenten en docenten van opleidingen in de gezondheidszorg, medische studenten en co-assistenten.

Een professionele kijk op borstvoeding, Auteur: E.J. Anten-Kools, J.P. van Wouwe, A.M. Oudesluys-Murphy, B.A. Semmekrot (red.), Aantal pagina’s: 316, Prijs: € 51,50, dISBN: 978 90 232 4643 5, bestellen klik hier…

Terug naar het overzicht