Als deze mail onleesbaar is, klik dan hier.
  Mei 2008

Nieuws

Preventie van overgewicht in onderwijs

Onlangs is in 27 lidstaten van de Europese Unie een Europees project voor preventie van overgewicht in het onderwijs van start gegaan. Doel is het bevorderen van gezond eten en voldoende lichaamsbeweging in het onderwijs. In Nederland is het NIGZ de trekker. Het project duurt 3 jaar en wordt ingebed in “De Gezonde School” methode. Dit landelijke programma van 9 nationale...
 

EU wil schoolfruit invoeren

Bijna geen enkel kind in de Europese Unie eet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid fruit en groente. Daarom wil EU-commissaris van landbouw Mariann Fischer Boel schoolfruit in heel Europa invoeren. In juli wordt een uitgewerkt voorstel gepresenteerd. Volgens Fischer kan een deel van de landbouwsubsidies....
 

“Raw food” dieet ongebalanceerd

Het Voedingscentrum raadt het “Raw food” dieet af omdat er kans is op tekorten aan ijzer, vitamine B2, B12 en calcium. Uit onderzoek bij gebruikers van Raw food blijkt dat het dieet kan leiden tot fors ondergewicht. Bij kinderen in de groei kan het dieet leiden tot groeiachterstanden. Bij vrouwen werd de menstruele cyclus verstoord en werd meer tandberderf vastgesteld. De maaltijden van raw...
 

Vitamine D belangrijk voor hersenontwikkeling

Vitamine D speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat een tekort aan vitamine D een verminderde cognitie of afwijkend gedrag tot gevolg kan hebben. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van het Children's Hospital Oakland Research Institute...
 

Nieuws

Klik hier voor nog meer nieuws.

naar boven

Voorlichting

Up-to-date met Nutricia voor professionals

  • Wilt u ouders evidence based informeren?
  • Wilt u 24 uur per dag, 7 dagen per week informatie en persoonlijk advies kunnen opvragen?
  • Wilt u nieuws over baby- en kindervoeding ontvangen?
  • Wilt u altijd correcte productinformatie?
Nutricia voor professionalsDan kunt u zich gratis aanmelden op de website Nutricia voor professionals. Deze website is het startpunt van activiteiten die Nutricia onderneemt om de (para)medische professie te ondersteunen. Hier heeft u toegang tot kennis en informatie, kunt u brochures aanvragen en u opgeven voor bijscholingen en workshops. U wordt na aanmelding ook automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van baby- en kindervoeding. Wie zich nu aanmeldt ontvang een gratis pluchen ijsbeer.
 

Coeliakie vaak niet herkend

CoeliakieTegenover elk kind als herkende coeliakiepatiënt staan minstens 7 niet-herkende patiënten. Coeliakie is een intolerantie voor gluten, graaneiwitten dat voorkomt in tarwe, haver, rogge, gerst, spelt en kamut. Florence van Klinken, diëtist bij de Nederlandse Coeliakie Vereniging is dagelijks bezig met het geven van voorlichting over deze aandoening. ‘Coeliakie komt zo vaak voor, bij 1 op 150 – 200 Nederlanders, maar wordt helaas in de praktijk niet altijd als zodanig herkend. Coeliakie kenmerkt zich door groeiachterstand, gewichtsverlies, anemie op basis van ijzertekort en tekorten aan foliumzuur en vitamine B12. Maar ook chronische vermoeidheid, lusteloosheid, humeurigheid en gastro-intestinale klachten zoals diarree, braken, buikpijn, opgezette buik en obstipatie behoren tot het beeld. Het klassieke beeld van coeliakie: dunne ledematen, platte billen en een “bolle” buik ziet men tegenwoordig nauwelijks meer. Vooral bij de overgang van fles- of borstvoeding naar vaste voeding die gluten bevat moet men alert zijn op deze ziekte omdat de ziekte zich dan meestal openbaart.’
Floris van KlinkenDe dieetbehandeling is volgens Van Klinken vooral in het begin een complexe zaak: ‘Het strikt volgen van een glutenvrij dieet is niet gemakkelijk. De leefstijl van het hele gezin wordt opeens anders. Een verdwaalde broodkruimel kan al aanleiding geven tot klachten. Maar aan de andere kant verdwijnen vermoeidheid, lusteloosheid en buikpijn bij kinderen snel als ze het dieet volgen’. Helaas is men er met alleen een glutenvrij dieet volgens Van Klinken nog niet: ‘In het dieet is door het weglaten van vele graanproducten extra aandacht nodig voor voedingsvezels en bepaalde micronutriënten. Denk aan ijzer, vitamine B1, foliumzuur en jodium. Suppletie kan hier uitkomst bieden.’ De Nederlandse Coeliakie Verenging geeft hierover en over andere richtlijnen binnen het glutenvrije dieet tips en adviezen per telefoon of per mail. ’En voor kinderen organiseren we kampen, baklessen en speciale activiteiten rondom feestdagen’, aldus Van Klinken. ‘Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van inderbrochures in diverse leeftijdscategorieën en een kinderboek. En we hebben een “jongerenafdeling” voor jongen van 16 t/m 26 jaar: Jong & Glutenvrij. Natuurlijk kunnen ook professionals met hun vragen bij ons terecht. Kijk op www.glutenvrij.nl of mail naar info@glutenvrij.nl of diëtist@glutenvrij.nl. En misschien nog leuk om te melden: geheel nieuw is de website www.dinc.nu van het diëtisten info netwerk coeliakie. Ook op deze website is veel informatie voor professionals te vinden.’
naar boven

Actief

Cito Beweegtoets in aantocht

zwemmend kindKomende jaren wordt de Cito Beweegtoets landelijk ingevoerd op basisscholen. Hierdoor ontstaat een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs. De Cito Beweegtoets is een hulpmiddel om leerlingen een gezonde en sportieve leefstijl bij te brengen.
Leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs in de gemeente Delft hadden in februari 2008 de primeur. Bij hen is als eerste een Cito Beweegtoets afgenomen. Op deze “vierde Cito-dag” hebben zij de hele dag gesport en bewogen, zowel in de sporthal als in het zwembad. De resultaten van deze eerste Cito Beweegtoets zijn vergeleken met een landelijke steekproef uit 2006.
Op 16 mei 2008 zijn de resultaten bekend gemaakt. De Delftse scholieren hebben dCitoe zwemoefeningen heel goed gedaan, maar conditioneel zitten zij onder het landelijk gemiddelde van 2006. De Cito Beweegtoets is een initiatief van Cito en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Er wordt nu gestart met een pilot op een 100-tal basisscholen verspreid over 31 grote gemeenten. Naar verwachting zal de toets in 2011 zijn ingebed in het leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8.
Bron: Vereniging Sport en Gemeenten.
 

Gymdiploma moet terug op de PABO

Studenten die in of na 2001 een studie aan een PABO zijn begonnen, zijn alleen bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen voor de groepeDe Groene Golfn 1 en 2. Docenten actiegroep “De Groene Golf” vindt dat er een inhaalslag gemaakt moet worden: wie wil, moet alsnog de mogelijkheid krijgen om de “gymnastiekaantekening" te halen. Dit kan betaald worden uit het onafhankelijke scholingsfonds van het ministerie. Tijd en geld worden dan door de overheid gecompenseerd. De Groene Golf komt op voor de positie van jong onderwijspersoneel. Een van de actiepunten: het terugbrengen van het gymdiploma op pabo's. Floor ter Wal van de Groene Golf is docente in het basisonderwijs. Zij zegt over het gymdiploma: ‘Ik merk dat het heel vervelend is dat niet iedereen meer gym mag geven. Bij ziekte valt gym uit of moeten er hele doorschuifplannen gemaakt worden. Een bevriende directeur vertrouwde mij toe alleen leerkrachten aan te nemen met gymbevoegdheid "nu ze er nog zijn".’ Bewegen (op school) is belangrijk. Het draagt onder andere bij aan de preventie van overgewicht.
naar boven

Werk

Olga van der Baan
Olga van der Baan

Kind met obesitas is een kind met een chronische ziekte

Door een projectsubsidie van het Ministerie van VWS kan de klinische behandeling van kinderen met ernstige obesitas in behandelcentrum Heide-heuvel in Hilversum vanaf september 2008 worden hervat. Olga van der Baan, kinderarts in Heideheuvel is hier erg blij mee. ‘Onze methode is uniek in Nederland, alleen wij nemen extreem obese kinderen op voor een intensieve behandeling. We zijn hier omstreeks 1995 mee gestart. Toen was het pro-bleem van extreem overge-wicht bij kinderen nog niet zo groot als nu. Wij werden – in die tijd alleen een astma-centrum - gevraagd hulp te bieden aan kinderen die door extreem overgewicht ‘s nachts ademhalingproblemen hadden. Maar die kinderen hadden veel meer complicaties door het overgewicht. En al snel bleek dat onze infrastructuur en expertise heel goed aansloot bij de begeleiding en behan-deling die kinderen met extreem overgewicht nodig hebben. Denk aan begeleiding door een psycholoog, diëtist, kinderartsen, oefenthera-peuten, bewegingsdocenten en maatschappelijk werker. We hebben toen een programma opgezet om kinderen met extreem overgewicht goed te behandelen. Dit programma berust op drie pijlers: voedingsrichtlijnen, beweging en gedragsverandering. En het heeft succes! Dat blijkt uit de tot nu toe beschikbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek dat we tot nu toe hebben uitgevoerd. Daarin is klinische behandeling, waarbij sprake is van een opname duur van 6 maanden met in-tensieve behandeling, vergele-ken met een ambulante behandeling van 6 maanden. De klinische behandeling bleek twee keer zo effectief. Bij de klinische behandeling was er sprake van een gemiddelde daling van de BMI van 6,7 punten tegenover een daling van 3,4 punten bij de ambu-lante behandeling. Maar omdat zorgverzekeraars de behande-ling niet meer vergoedden met als reden dat de werking (nog) niet bewezen was, moesten we de opnames staken. Door de projectsubsidie kunnen we weer verder met het onder-zoek en we willen nu vooral het effect op de lange termijn meten. Een BMI-daling van bijvoorbeeld 39 naar bijna 32 levert natuurlijk een enorme gezondheidswinst op, maar het kind is wel nog steeds te dik. Zo’n kind heeft eigenlijk net als een kind met een chronische ziekte een levenslange behandeling nodig. En net als bij een chronische ziekte moet je accepteren dat er soms sprake is van terugval. Terug-val wordt echter bij overge-wicht vaak gezien als bewijs voor het niet werken van de behandeling. Ik denk dat het een teken is om de behande-ling weer te intensiveren zoals je ook bij een andere chroni-sche ziekte doet. Wij gaan in elk geval zoeken naar een manier om de behandeling nog effectiever te maken en te komen tot een acceptabel lange termijneffect. We weten dat we deze kinderen kunnen helpen en we weten ook dat het nog beter kan. We doen er alles aan om dit voor elkaar te krijgen.’ Meer over de behandelingen is te vinden op de website van Heideheuvel.

 

Colofon
Nieuws over kindervoeding
Jaargang 2, nummer 3
Mei 2008
Reactie? Klik hier.
 

Scriptum communicatie over voeding
Tel 030 – 687 55 17
website

 
Uw product in deze nieuwsbrief? Klik hier.
 
Vertel het uw collega
Enthousiast over deze nieuwsbrief? Laat je collega’s er ook mee kennismaken!
Klik hier.
 
Privacy en disclaimer RSS feed

Je gegevens aanpassen of uitschrijven, klik hier.