Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Opvoedstijl speelt rol bij overgewicht

18/05/2017

In dit proefschrift is onderzoek gedaan om de mogelijke risicofactoren voor overgewicht in de vroege kindertijd te ontdekken die als basis kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van opvoedinterventies voor het verminderen van overgewicht. 

Vernieuwend aan dit onderzoek is het gebruik van observaties van de avondmaaltijd bij gezinnen thuis, naast vragenlijsten over het gedrag van de kinderen en de opvoedingsstijlen van de ouders.

Resultaten
Allereerst is aangetoond dat gedragsproblemen in de vroege kindertijd (1½ tot 3 jaar) een risico vormen voor overgewicht op latere leeftijd, zelfs als we rekening houden met de groeicurve van het kind. Daarnaast geven de resultaten aan dat de ideeën en gevoelens die een moeder heeft ten opzichte van een gezonde levensstijl voor haar kind van belang zijn voor haar voedingsgerelateerde opvoedpraktijken. Verrassend was dat een positieve houding ten opzichte van gezond leven samenhing met meer ongewenste opvoedpraktijken, zoals overmatig controle uitoefenen. Ten slotte is aangetoond dat kinderen van 4 tot en met 6 jaar die meer insensitieve reacties ontvangen tijdens een avondmaaltijd (er wordt niet goed gereageerd op de behoeften van het kind) een hoger risico hebben op overgewicht.

Opvoedinterventies
De bevindingen suggereren dat toekomstige opvoedinterventies gericht op het verminderen van overgewicht in de jonge kindertijd rekening moeten houden met:

  • de houding die een moeder heeft ten opzichte van gezond leven en hoe zij deze ideeën vervolgens toepast in de praktijk en
  • de kwaliteit van reacties van gezinsleden op het kind tijdens de avondmaaltijd.

Volledige tekst samenvatting (Engelstalig).

Bron: RUL

Roxanna Camfferman promoveert 23 mei op haar proefschrift Happy Healthy Homes: The role of parenting in early childhood overweight aan de Rijks Universiteit Leiden

Terug naar het nieuwsoverzicht