Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Onderzoek naar de invloed van voeding en darmbacteriën op ADHD

13/12/2016

De invloed van voeding en darmbacteriën op het gedrag van kinderen met ADHD is het onderzoeksthema van het FlorA-consortium, een initiatief van ADHD-specialisten en Wageningen University & Research. 

Zowel genen als omgevingsfactoren spelen een grote rol bij het tot stand komen van ADHD, maar het is onduidelijk welke omgevingsfactoren dat precies zijn en hoe groot hun invloed is. Met dit onderzoek willen de wetenschappers meer inzicht verkrijgen in de oorzaak en de achterliggende mechanismen van ADHD. Deze kennis kan leiden tot nieuwe behandelmethodes.

ADHD-therapie op maat
De onderzoekers hopen door middel van dit 6 jaar durende onderzoek vast te stellen hoe groot de invloed van voeding op ADHD werkelijk is. Ook hopen zij biomarkers te vinden (zoals bepaalde stoffen in het bloed of veranderingen in de darmbacterie-populaties) die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier vast te stellen òf een kind met ADHD gebaat is bij een dieet, en zo ja, op welke voeding het kind positief dan wel negatief reageert. Door de inzet van biomarkers kan in de toekomst de behandeling van ADHD per persoon vastgesteld worden (personalized medicine). Hopelijk kan dan bij een deel van de kinderen de huidige therapie vervangen worden door een therapie op maat, onder andere gebaseerd op de individuele samenstelling en activiteit van de microbiota.

Bron: WUR

Terug naar het nieuwsoverzicht