Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Wereld dag tegen obesitas

11/10/2016

Vandaag 11 oktober is het World Obesity Day een initiatief met als doel de wereldwijde (kinder)obesitas epidemie te keren.

Dat is hard nodig, want nieuwe cijfers laten zien dat als er niets verandert er wereldwijd in 2025, 268 miljoen kinderen te zwaar zijn, waarvan 91 miljoen kinderen te kampen krijgen met obesitas.

Obesitas wereldwijd probleem
Overgewicht en obesitas zijn niet alleen een probleem van de westerse landen. De grote meerderheid van te zware kinderen komt tegenwoordig uit landen met lage en middelhoge inkomens. Het is zeer aannemelijk dat de stijging wereldwijd toe blijft nemen zolang er in steeds meer landen een verschuiving blijft plaatsvinden naar meer bewerkte voeding, frisdrank, sedentair gedrag en verstedelijking.

Obesitas in Nederland

Na verwachting zullen er in Nederland in 2025:

  • 428.000 schoolkinderen met overgewicht of obesitas zijn
  • 13.000 kinderen zullen een verminderde glucose intolerantie hebben
  • 4000 kinderen met diabetes type 2
  • 29.000 kinderen hebben een verhoogde bloeddruk
  • 40.000 kinderen eerste fase van leververvetting.

De World Obesity Federation moedigt overheden aan om strengere maatregelen te treffen tegen junkfood-organisaties die hun marketing richten op kinderen. De obesitasepidemie treft nu ongeveer ieder land ter wereld. Gezamenlijke risicofactoren zoals frisdrankgebruik en een sedentaire omgeving nemen toe. Reclames voor fastfood beïnvloeden het eetgedrag van kinderen en daarbij wonen steeds meer mensen in een stedelijke omgeving met weinig ruimte en tijd om te bewegen.

Overheden  hebben nog  9 jaar om de WHO doelen te behalen. Dit betekent dat strategieën om kinderobesitas tegen te gaan snel moeten worden versterkt en er snel tot actie moeten worden overgegaan.

Bronnen: The Guardian: Wiley Online Library; Factsheet Nederland World Obesity Day

Terug naar het nieuwsoverzicht