Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Start Kinder Allergie & Astma Centrum Groningen

26/09/2016

Het aantal kinderen met een of meerdere allergische aandoeningen blijft toenemen*. Om deze kinderen de best mogelijke, hoog specialistische zorg te bieden, opent het UMCG een Kinder Allergie & Astma Centrum

In het centrum werken artsen, verpleegkundigen en onderzoekers van verschillende afdelingen samen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met een (verdenking op) allergische aandoeningen en astma. Het centrum is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG en is 23 september officieel geopend met een symposium.

Het Kinder Allergie & Astma Centrum biedt expertise op het gebied van diagnose en behandeling van allergische aandoeningen van de luchtwegen, de huid en het maag-darmkanaal, alsook voedsel- of geneesmiddelenallergie of allergie voor insectengif. De focus ligt op complexe zorg voor kinderen die verschillende ernstige allergieën tegelijk hebben, of kinderen die een ernstige allergische reactie ontwikkelen op geneesmiddelen tegen bijvoorbeeld kanker of reuma. Zo’n allergische reactie kan tot uiting komen door een reactie van de huid, de ogen of de luchtwegen, maar ook van hart en bloedvaten, het maagdarmkanaal en het bewustzijn.

Waar bij bijvoorbeeld hooikoorts vooral de ogen en luchtwegen geïrriteerd raken, kan een voedsel- of insectengifallergie een zeer ernstige en levensbedreigende reactie geven, zoals een anafylactische shock. Bij zo’n shock kunnen de luchtwegen gevaarlijk opzwellen, de bloeddruk sterk dalen en organen uitvallen. In dat geval is directe toediening van adrenaline belangrijk om de reactie te stoppen. Zonder behandeling kan een ernstige allergische reactie dodelijk zijn. Maar er zijn ook minder acute ernstige reacties. Een allergische reactie op een kankerbehandeling waardoor een bepaald geneesmiddel niet meer gegeven kan worden, kan ook levensbedreigend zijn, doordat er geen andere behandeling mogelijk is.

De zorg voor deze complexe patiënten wordt in nauwe samenwerking en onderlinge afstemming met de zorgverleners en ziekenhuizen in de regio vormgegeven. Naast de patiëntenzorg biedt het centrum onderwijs op maat en vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats. In het centrum werken verpleegkundigen, artsen en onderzoekers van verschillende afdelingen, zoals (kinder)allergologie, (kinder)longziekten, dermatologie en KNO-heelkunde, met elkaar samen.

* Het is de verwachting dat in 2025 50 % van de mensen in EU een allergische aandoening heeft, zo’n 100 miljoen mensen allergische rhinitis hebben, 70 miljoen mensen astma en 17 miljoen mensen een voedselallergie.

Bron UMCG

Terug naar het nieuwsoverzicht