Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Weg met de school zitcultuur!

09/09/2016

Onze samenleving is ingericht om te zitten. 

Ook scholieren zitten de hele dag tijdens schooluren. Dit vergoot de kans op toenemend gewicht onder de jongeren omdat er weinig calorieën verbrand worden. Een Amerikaanse studie laat zien dat wanneer standaard bureaus vervangen worden door staan ​​bureaus, dit een significant effect heeft op de body mass index (BMI) van scholieren. Deze studie, die onlangs gepubliceerd is in de American Journal of Public Health, volgde 193 scholieren van drie  verschillende  basisscholen in Texas over een periode van twee jaar. Kinderen in de controlegroep zaten aan traditionele bureaus, terwijl in de testgroep kinderen aan een staan bureau plaats namen,  deze zijn bedoeld om langer staande periodes aan te moedigen.

Aan het begin van de studie, werden algemene gegevens zoals: lengte, gewicht, geslacht, geboortedatum en leeftijd nagevraagd en werden de leerlingen geclassificeerd in: normaal of ondergewicht, overgewicht of obesitas. Dit werd herhaald na de 2 jarige interventie. De studie uitkomsten resulteren in een 5,24% daling van het BMI in de interventie groep ten opzichte van de controle groep met de standaard bureaus.

Er is een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat langdurig zitten het risico op het ontstaan van obesitas vergroot en dat een actieve aanpak van deze sedentaier levensstijl een grote impact heeft op de volksgezondheid.

Bron: EurekAlert!

Terug naar het nieuwsoverzicht