Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

JGZ professionals onvoldoende bewust signaleren overgewicht

28/08/2016

Overgewicht wordt in relatie gebracht met negatieve gezondheidsuitkomsten op latere leeftijd en komst steeds vaker voor. 

De eerste 1000 dagen van een zuigeling is een cruciale levensfase om (dreigend)  overgewicht  te voorkomen. Binnen de jeugdgezondheidszorg hebben de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen de belangrijke taak om (dreigend) overgewicht vroegtijdig te signaleren

Eveliene Dera-de Bie, stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij Envida concludeert in haar proefschrift dat het merendeel van de JGZ professionals zich onvoldoende bewust is om (dreigend) overgewicht vroegtijdig te signaleren. Ook wordt het bespreken van het onderwerp als moeilijk ervaren, met name wanneer er weerstand of motivatiegebrek bij ouders is. Eveneens bevestigt deze studie dat het overgewicht preventieprotocol inadequaat in de JGZ praktijk wordt toegepast. Uit de studie blijkt dat JGZ professionals behoefte hebben aan een adequaat meetinstrument om  het risico op overgewicht tijdens de eerste 1000 dagen vroegtijdig te kunnen signaleren. Tevens is er behoefte om JGZ professionals te ondersteunen in het bespreekbaar maken van het risico op overgewicht met ouders. Eveliene Dera-de Bie beveelt een structurele training voor JGZ professionals aan waarin communicatie over gezondheid risico’s  worden besproken. De eerste evaluatie  van de studie laat nog geen meetbare effecten zien, ondanks dat overgewicht wel eerder werd opgepikt door de JGZ professionals. Mogelijk was de interventie periode van de studie te kort. Ook blijkt het in praktijk uitermate lastig om gedragsverandering te realiseren, omdat de verleiding van de voedingsmiddelenindustrie moeilijk is te weerstaan voor ouders en kinderen.

Bron: MUMC

Eveliene Dera-de Bie promoveerde onlangs aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift, getiteld Overweight prevention, starting from birth onwards; an evaluation of the development and effect of a training program for child care practitioners in the Netherlands.

Terug naar het nieuwsoverzicht