Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Minder zware kinderen in Amsterdam

05/07/2016

In 2013 startte de gemeente Amsterdam met een integrale aanpak om obesitas onder kinderen terug te dringen. Hierbij zet de gemeente zich grootschalig in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen, met als doel: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Bij de  Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)  zijn veel  partners  betrokken om een  gezonde leefstijl voor kinderen te promoten, waaronder sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn, zorg en een gezonde openbare ruimte.

Verbetering
De outcome monitor kijkt eens per jaar naar het effect van de inspanningen. Hierin wordt vastgesteld of de situatie in de stad als geheel en in de focusbuurten (buurten met relatief veel kinderen met overgewicht en obesitas) verbetert, gelijk blijft of verslechtert. Het rapport dat onlangs is gepubliceerd laat zien dat het aantal te zware kinderen in Amsterdam met zo’n tien procent is gedaald.Ook bij kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen is het percentage obesitas gedaald. In 2012 had nog 21% van de Amsterdamse kinderen tussen twee en achttien jaar overgewicht of obesitas. In 2014 was dat aantal gedaald naar 19%. Op het totaal van de zware kinderen is dat een daling van zo’n 10%. Absoluut gesproken is het aantal te zware kinderen gedaald van ruim 27.000 naar ruim 25.000. Dit is een mooi  resultaat want landelijk gezien is het aantal kinderen met overgewicht en obesitas gelijk gebleven.

Bron: JOGG 

Terug naar het nieuwsoverzicht