Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Overgewichtstrategieën vanaf de geboorte

29/06/2016

Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij kinderen vanaf de geboorte voorkomen?

Dat is de kernvraag in dit promotie-onderzoek van mw. Eveliene Dera-de Bie. Het is bekend dat de vroege zuigelingenperiode een belangrijke levensfase is voor het ontwikkelen van overgewicht op latere leeftijd. Indien een kind eenmaal overgewicht heeft, dan is het moeilijk om weer een normaal gewicht te verkrijgen.

Trainingsprogramma
Onderzocht werd of een trainingsprogramma voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen effect heeft op de uitvoering in de JGZ praktijk en op het gewichtsverloop van kinderen van 0-2 jaar. Het bleek dat dit resulteerde in een verbetering bij de groep jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die een training hadden gevolgd ten opzichte van een niet getrainde groep. Ze waren zich meer bewust van het belang van preventie van overgewicht in het eerste levensjaar en het bespreken van (risico op) overgewicht met de ouder werd als makkelijker ervaren. Er was geen resultaat te zien in het gewichtsverloop van de kinderen.

Bron: Maastricht University

Eveliene Dera-de Bie, promoveert woensdag 6 juli 2016 aan de Maastricht University op haar proefschrift getiteld Overweight prevention starting from birth onwards

Terug naar het nieuwsoverzicht