Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Eetreacties peuters herkennen voor preventie overgewicht

21/12/2015

Door hun peuter minder vaak te laten eten of juist kleinere porties aan te bieden, kunnen ouders het risico op overgewicht op latere leeftijd terugbrengen.

In deze studie keken de onderzoekers naar hoe sterk peuters reageerden bij het ruiken of zien van eten ('food responsiveness') en in hoeverre ze luisterden naar hun interne signaal van verzadiging ('satiety responsiveness'). Deze twee reacties blijken elk een andere uitwerking te hebben op het eetpatroon van de peuters. De kinderen die sterk reageren op het zien of ruiken van eten, aten vaker iets tussendoor. De kinderen die geen gehoor geven aan hun verzadigingsgevoel bleken bij de vaste eetmomenten meer calorieën te eten. Beide mechanismen betekenen een potentieel risico voor het ontwikkelen van overgewicht en dus is het van belang dat ouders ze herkennen.

Tweelingonderzoek
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van 1102 gezinnen met een tweeling (2203 kinderen). De onderzoekers brachten beide vormen van responsiviteit in kaart toen de kinderen 16 maanden oud waren. Op de leeftijd van 21 maanden vulden de ouders drie dagen lang een eetdagboek in. De gemiddelde frequentie van eetmomenten was 5 en liep uiteen van 1 tot 10 keer per dag. Het gemiddelde aantal calorieën per eetmoment schommelde tussen de 59 en 417, met een gemiddelde van 180 kcal.

Persoonlijk advies
Hayley Syrad van het University College London (UCL): “Het herkennen van deze twee patronen in het eetgedrag door de ouders is belangrijk. Sommige ouders zouden wellicht gebaat zijn met een meer persoonlijk advies om de kans op over-eten bij hun kinderen te verkleinen.”

Bron: Foodlog

Terug naar het nieuwsoverzicht