Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Samenwerking tegen morbide obesitas bij kinderen in Amsterdam

16/11/2015

In Amsterdam kampen rond de 2300 kinderen met morbide obesitas.

Om deze kinderen passende zorg te kunnen geven, hebben gemeente, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de Ouder- en Kindteams uit Amsterdam, huisartsen, kinderartsen en andere betrokken professionals een structurele samenwerking afgesproken. Het doel van deze samenwerking is het terug dringen van obesitas door efficiënter en georganiseerder samen te werken. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die op deze manier de zorg voor morbide obese kinderen organiseert.

Aanleiding voor de samenwerking
De huidige bestaande zorg en ondersteuning voor kinderen met morbide obesitas bleek onvoldoende. Na een doorverwijzing verdwenen de kinderen te vaak uit beeld. Daarom hebben de Ouder- en Kindteams, huisartsen, kinderartsen, Samen Doen, Jeugdbescherming en Veilig Thuis nu een actieplan opgesteld om tot de beste zorg te komen voor kinderen met ernstig overgewicht.

Centrale zorgverlener
Volgens het actieplan moeten alle 2300 Amsterdamse kinderen met morbide obesitas vóór eind 2016 in beeld zijn en passende ondersteuning en zorg krijgen. Elk kind krijgt een ‘centrale zorgverlener’: een jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam in de eigen buurt. Deze fungeert als contactpersoon voor alle betrokken professionals, overlegt met het gezin welke zorg nodig en passend is en houdt over meerdere jaren in de gaten hoe het met het kind gaat. Bovendien komt er – behalve zorg door diëtisten en (para)medici – extra aanbod voor kinderen met morbide obesitas. Zoals begeleid bewegen, weerbaarheidstraining en opvoedondersteuning voor ouders.

Bron: Gemeente Amsterdam

Terug naar het nieuwsoverzicht