Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Vlees en zuivel niet volledig uit voeding kind schrappen

10/09/2015

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht de effecten van een plantaardige menu voor kinderen en constateerde dat minder vlees en zuivel beter is dan geheel weglaten.

Het RIVM onderzocht via vragenlijsten en eetdagboeken de voedingspatronen van 1.279 kinderen tussen de 2 en 6 jaar. De onderzoeksvraag was of kinderen voldoende voedingstoffen binnenkrijgen als ze vlees en zuivel geheel of gedeeltelijk uit hun menu weglaten.

Plantaardig is duurzamer
Omdat plantaardige voeding een lagere milieu-impact heeft, is een verschuiving in ons consumptiepatroon van dierlijke naar meer plantaardige voeding aan te raden. Het vervangen van zuivel en vlees door fruit, groente en granen heeft ook gezondheidsvoordelen. Volgens gangbare medische kennis verlaagt een plantaardig menu het risico op hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker. Dat is het gevolg van een lagere inname van verzadigd vet en een hogere van vezelrijk voedsel. Niettemin zijn vlees en zuivel echter belangrijke leveranciers van essentiële vitamines en mineralen als calcium, ijzer, zink, riboflavine (vitamine B2) en vitamine B12. Het weglaten van dierlijke producten zou bij kinderen in de groei mogelijk problemen kunnen opleveren.

Tekorten aan B1, B12 en zink
Bij een vermindering met 30% van de zuivel- en vleesconsumptie neemt de milieubelasting met 20% af, zegt het RIVM. De kinderen die op dat niveau van consumptie werden getest, kregen 9% minder verzadigd vet binnen en 8% meer vezels. De hoeveelheden macro- en micronutriënten voldeden aan de Nederlandse richtlijnen.
Het volledig weglaten van dierlijke producten uit de voeding gaf een afname van de milieubelasting met 60%. Deze groep kinderen kregen 26% minder verzadigd vet binnen en de vezelinname nam toe met 29%. De kinderen bleken niet enthousiast over vleesvervangers. Alternatieven voor worst en kaas als broodbeleg zoals pindakaas en hazelnootpasta vormden daarentegen geen enkel probleem. Bij dit plantaardige voedingspatroon ontstond wel een tekort aan vitamine B1, B12 en zink.

Conclusie
Volgens de auteurs is de beschikbaarheid van voldoende nutriënten in de dagelijkse voeding essentieel voor een gezonde groei van kinderen. Aangezien 96% van de kinderen vlees en zuivel blijkt te eten, noemen de onderzoekers minderen, maar niet volledig vervangen van de vlees- en zuivelconsumptie het meest realistische scenario voor een gezonde duurzame voeding.

Bron: Foodlog
Bronartikel: Public Health Nutrition

Terug naar het nieuwsoverzicht