Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Relatie selectieve voedselacceptatie en psychologische problemen

08/09/2015

Kinderen tussen de 2 en 5 jaar met selectieve voedselacceptatie hebben een hogere kans op psychopathologische symptomen als angst, depressie of ADHD.

Selectieve voedselacceptatie kenmerkt zich door de extreme wil van een kind om slechts een of enkele typen voeding te willen accepteren. In de leeftijdscategorie 2-5-jarigen toont 14 tot 20 procent van de kinderen vaak of altijd selectief eetgedrag.

Eetgedrag
Onderzoekers van Duke University ondervroegen de ouders van 917 kinderen over het eetgedrag van hun kinderen en hieraan gerelateerde zelfbeheersing. Ook werd ingegaan op psychiatrische symptomen, het dagelijks functioneren en de thuissituatie. Na 24,7 maanden werd een deel van de ouders (187 koppels) opnieuw ondervraagd.

Psychologische problemen
Er kwam naar voren dat selectieve voedselacceptatie een relatie heeft met psychologische problemen op korte en lange termijn. De mate van de problemen verergerde naarmate het selectieve eetgedrag sterker was. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat kinderen met zeer selectief eetgedrag meer dan een dubbele kans op de diagnose depressie of sociale angst hebben. Zowel matig als ernstig selectief eetgedrag verergert symptomen van depressie, sociale angst en algemene angstgevoelens. Symptomen van scheidingsangst en ADHD zijn echter alleen gevonden in kinderen met matig selectief eetgedrag.

Overige problemen
De kans op het ontwikkelen van voedselaversies is 3 tot 5 keer groter bij selectieve eters. Bij zeer ernstig selectief eetgedrag is de kans 2 keer zo groot dat er gedragsproblemen ontstaan buitenshuis.

Bron: VoedingNU

Terug naar het nieuwsoverzicht