Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Nieuwe stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

29/01/2015

De wereld om ons heen is in de loop der jaren veranderd in een zee van ongezonde verleidingen. Eén op de zeven kinderen heeft overgewicht.

Om dit te veranderen moeten we onze omgeving opnieuw vormgeven. De ambitie van de nieuwe stichting Jongeren op Gezond Gewicht is dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl.

Nationale Balans Top
Tijdens de Nationale Balans Top op 28 januari in Utrecht maakte voorzitter Paul Rosenmöller bekend dat, nu de looptijd van het Convenant Gezond Gewicht is verstreken, de betrokken partijen hebben besloten de samenwerking voort te zetten in de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht.

Paul Rosenmöller: “Als we onze kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving, dan wordt dat voor hen de normaalste zaak van de wereld. Ons doel voor de komende vijf jaar is een stijging van het aantal kinderen op gezond gewicht in de 75 JOGG-gemeenten.”

Lokale samenwerking
Jongeren Op Gezond Gewicht gaat de succesvolle lokale activiteiten, die het Convenant Gezond Gewicht heeft ontwikkeld, verbeteren, verbreden en verrijken. Een groeiend aantal gemeenten is aan de slag met de JOGG-aanpak. Scholen, crèches, sportclubs, huisartsen en bedrijven werken lokaal samen om meer kinderen en jongeren op gezond gewicht te krijgen. Gemeenten die werken met de aanpak worden daarbij geholpen met advies, begeleiding en trainingen. Onder andere Zwolle, Utrecht en Dordrecht laten al positieve cijfers zien. De veelbelovende ontwikkeling van deze JOGG-aanpak geeft aan dat de toekomst ligt in lokale samenwerking.

Jongeren Op Gezond Gewicht blijft niet alleen gemeenten helpen een gezonde omgeving te realiseren. Ook scholen en sportclubs krijgen hulp. Adviseurs van De Gezonde Sportkantine geven onder andere kantine-advies op maat, het aanbieden van een gezonde keuze zit soms in hele kleine dingen. Met de landelijke campagnes DrinkWater en Gratis Bewegen, gewoon doen stimuleert Jongeren Op Gezond Gewicht een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders.

Om de voortgang van de activiteiten te bewaken en meer zicht te krijgen op wat werkt is monitoring belangrijk. We monitoren de inzet en activiteiten op het gebied van gezond gewicht, voeding en sport- en beweegdeelname van kinderen.

Daarnaast delen betrokken partijen en JOGG-gemeenten hun kennis en informatie met elkaar. Meer jongeren op gezond gewicht kunnen we alleen realiseren als iedereen binnen de gemeenschap zijn verantwoordelijkheid neemt. Binnen de JOGG-aanpak werken gemeenten zowel met publieke partijen als met het bedrijfsleven samen. Ook landelijk blijft publiek-private samenwerking een belangrijk uitgangspunt. De wereld om kinderen heen kunnen we alleen met elkaar veranderen.

Bron: Persbericht

Terug naar het nieuwsoverzicht