Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Minder dysmaturen bij gebruik foliumzuur vóór de conceptie

06/01/2015

Moeders die vóór de conceptie beginnen met foliumzuur hebben een kwart lagere kans op een dysmatuur kindje dan vrouwen die helemaal geen foliumzuur innemen.

Als 15 vrouwen op tijd beginnen met foliumzuur wordt 1 foetus met intra-uteriene groeivertraging voorkomen. Dat blijkt uit een Britse cohortstudie en een meta-analyse van RCT's en observationele studies waarin ruim 300.000 zwangeren waren geïncludeerd (BJOG. 2014; epub 26 november).

Studieopzet
Onder deze vrouwen waren er ruim 111.000 die in de periode 2009-2012 bevielen in de Engelse graafschap West Midlands. Van hen waren alle gegevens uit het verloskundig patiëntendossier beschikbaar, inclusief of ze foliumzuur gebruikten. Daarnaast verrichtten Hodgetts et al. uit Birmingham een systematische review en meta-analyse met de gegevens van nog eens bijna 190.000 vrouwen. Zij vergeleken het aantal kinderen met een laag geboortegewicht bij moeders die wél of geen foliumzuur hadden gebruikt. Zij corrigeerden voor andere factoren die het geboortegewicht kunnen beïnvloeden, zoals roken, co-morbiditeit, pariteit, sociaal-economische status en opleidingsniveau.

Van het cohort in West Midlands beviel 7% van een kindje met een geboortegewicht onder het vijfde percentiel. Bij vrouwen die vóór de conceptie waren gestart met foliumzuur was dit percentage 4,8%, bij een latere start 7,1%. Zonder foliumzuur kreeg 8,9% een te licht kindje. In een logistische regressieanalyse waarin werd gecorrigeerd voor verstorende variabelen was alleen bij tijdig gebruik van foliumzuur het risico significant lager. In de meta-analyse was de gecorrigeerde oddsratio voor dysmaturiteit bij vroegtijdig foliumzuurgebruik 0,75 (95%-BI: 0,61-0,92). Later gebruik van foliumzuur gaf een ratio van 0,82 (0,63-1,06) – dit was net niet statistisch significant.

Een probleem bij observationele studies is dat mogelijk de vrouwen, die volgens de geldende adviezen op tijd beginnen met foliumzuur, om allerlei andere redenen mogelijk al een lager risico hebben op een dysmatuur kind. Daarvoor corrigeerden Hodgetts et al. zo veel mogelijk. Een RCT met foliumzuur vóór de zwangerschap is ethisch niet meer mogelijk, sinds duidelijk is dat foliumzuur een belangrijk beschermend effect heeft op het ontstaan van neuralebuisdefecten.

 Bron: NTvG

Terug naar het nieuwsoverzicht