Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Voedingscentrum herziet nitraatadviezen

13/10/2014

Alle beperkende adviezen voor het eten van nitraatrijke groente worden opgeheven.

Met het eten van nitraatrijke groente leek het in eerder onderzoek mogelijk om te veel nitraat binnen te krijgen. Dit was een klein, maar vermijdbaar risico. Uit de nieuwe analysegegevens blijkt dat het eten van nitraatrijke groente een verwaarloosbaar risico vormt voor de gezondheid. Daarom vervalt het advies om niet meer dan 2 keer per week nitraatrijke groente te eten.

Nitraat, nitriet en nitrosamines
Nitraat zit met name in blad groente, zoals spinazie, sla, bietjes, andijvie en bleekselderij. Nitraat is ongevaarlijk, maar in het lichaam kan het omgezet worden in nitriet en vervolgens in schadelijke nitrosamines. De laatstgenoemde stof wordt aangeduid als ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Combinatie groente en vis
Omdat juist door de combinatie met vis nitrosamines zouden kunnen ontstaan, werd afgeraden om vis en schelpdieren tegelijk met nitraatrijke groente te eten. Inmiddels weten we dat deze combinatie prima gegeten kan worden, omdat de hoeveelheid gevormde nitrosamines veel te klein is voor gezondheidsrisico’s. Hierdoor vervalt ook dit advies.

Twee beperkende nitraatadviezen blijven bestaan
Er blijven twee adviezen over om de inname van nitraat te beperken. Ten eerste raden we af om water uit privébronnen te gebruiken voor het aanmaken van flesvoeding. Water uit privébronnen kan verhoogde concentraties nitraat bevatten en dat is juist voor baby’s nadelig. Kraanwater in Nederland is wel geschikt. Even de kraan laten lopen en daarna is het direct klaar voor gebruik bij flesvoeding.

Ten tweede raden we af om dagelijks nitraatrijke (sport) supplementen als bietensap of bietensapconcentraat te gebruiken. De hoge dosis nitraat in zulke supplementen komt bovenop de dagelijkse hoeveelheid nitraat en kan daardoor zorgen voor een toename van nitrosaminevorming. Daarom raden we sporters aan om terughoudend te zijn.

Voorzorgsprincipe
Op het moment dat er onzekerheid bestaat over de veiligheid van een stof die consumenten via voeding binnenkrijgen, geldt een voorzorgsprincipe. Als we niet kunnen uitsluiten of een verdacht stofje in ons eten een gezondheidsrisico vormt, dan kiezen we voor de veiligheid van ons eten. We hanteren dan een beperkend advies. Voor het Voedingscentrum staat de veiligheid van ons eten altijd voorop . Op het moment dat bewezen is dat het onterecht is, trekken we de adviezen weer in, zoals nu het geval is met onze nitraatadviezen.

Bron: Voedingscentrum en VWA

Terug naar het nieuwsoverzicht