Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Opening Kinder Allergie Centrum

13/05/2014

Woensdag 14 mei  vindt tijdens een symposium de officiële opening plaats van het Kinder Allergie Centrum in het Emma Kinderziekenhuis AMC.

Het centrum rust op drie belangrijke pijlers: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De afgelopen jaren is een duidelijke toename te zien van allergische aandoeningen op de kinderleeftijd. Er bestaat dan ook een enorme behoefte om allergische kinderen te kunnen verwijzen naar een centrum met expertise op dit gebied. Niet alleen bij ouders van een kind  met een allergie, maar ook bij zorgverleners bestaat deze behoefte.

Het Kinder Allergie Centrum in het nieuwe Emma Kinderziekenhuis (AMC) biedt diagnostische en therapeutische expertise op het gebied van allergische aandoeningen. Dit kunnen zijn aandoeningen van de luchtwegen, de huid, het maag-darmkanaal, voedselallergie,  geneesmiddelenallergie en allergie voor insectengif. Het centrum  richt zich vooral op de complexe, allergische patiënten. De patiëntenzorg wordt geleverd door een multidisciplinair team. Verder biedt het centrum onderwijs op het gebied van allergie en wordt deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek.

Bron: AMC

Terug naar het nieuwsoverzicht