Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Miljoenen voor onderzoek overgewicht bij Amsterdamse jeugd

13/02/2014

De gemeente Amsterdam investeert 8 miljoen euro in de oprichting van het Sarphati Institute voor de komende 5 jaar.

Met dit bedrag wordt in eerste instantie het Sarphaticohort kinderobesitas opgezet, er komt uitbreiding van de bestaande Amsterdamse cohorten Helius en ABCD, en er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Kinderen
Wethouder Eric van der Burg (Zorg): ‘In Amsterdam hebben we nog te veel kinderen met een ongezond gewicht. Het onderzoek richt zich in eerste instantie binnen het Sarphati Institute op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkómen van overgewicht bij de Amsterdamse jeugd. Het instituut moet uiteindelijk een basis leggen voor het bestijden van welvaarrsziekten op de lange termijn.

Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam, de Vrije Universiteit/VU medisch centrum en de Universiteit van Amsterdam/het Academisch Medisch Centrum richten gezamenlijk het Sarphati Institute for new epidemics op. In dit onderzoeksinstituut werken overheid, wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk aan onderzoek op het terrein van de volksgezondheid. De prioriteit gaat in eerste instantie uit naar onderzoek en oplossingen voor kinderen met overgewicht.

Bron: Gemeente Amsterdam

Terug naar het nieuwsoverzicht