Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Kinderen kunnen gezonder gaan eten door sociaal aanpassingsgedrag

11/11/2013

Als kinderen elkaars eet- en snoepgedrag nabootsen, kun je dan via leeftijdsgenoten ook proberen om kinderen minder of gezonder te laten eten? Daar lijkt het wel op.

Kirsten Bevelander, gedragswetenschapper, onderzocht of leeftijdgenoten elkaar beïnvloeden in voedselkeuze (gezond of ongezond) en voedselinname (veel of weinig snoepen). Ze deed dat bij kinderen van de basisschoolleeftijd, en niet in een lab, maar op hun eigen scholen en in een supermarkt.

Niet alle kinderen reageren hetzelfde
Op grond van verschillende experimenten concludeert Bevelander dat kinderen elkaar inderdaad beïnvloeden, en dat dat ook onbewust kan gaan. 'Kinderen hebben vaak niet door dat ze het eetgedrag van een ander kopiëren. Sommige kinderen  laten zich minder of meer leiden door het gedrag van een leeftijdgenoot dan anderen, want, ontdekte Bevelander: kinderen met overgewicht   hebben meer dan  kinderen met een gezond gewicht de neiging om in gezelschap van iemand die veel eet, ook veel te eten. 'Kinderen met een gezond gewicht stopten eerder met eten  Ook kinderen met een laag zelfbeeld zijn meer geneigd zich aan te passen aan het eetgedrag van een ander.'

Beginnen op school
Haar onderzoeksresultaten wijzen erop, aldus Bevelander, dat het creëren van een gezonde omgeving, waarin goed voorbeeld makkelijk tot goed volgen leidt, zin heeft. En daarmee kan het beste begonnen worden op school – want daar zijn de meeste leeftijdgenoten bij elkaar.  'Als kinderen opgroeien in een gezin dat ongezond eet en leeft, wordt het lastig om gezond eetgedrag vol te houden, dat is zeker zo. Maar als ze op school dingen doen als zelf groente kweken en proeven, als de meeste kinderen daar een appel eten in de pauze in plaats van een chocoprins, dan kunnen er toch andere gewoontes of normen ontstaan. Al zijn het er maar een paar, alle beetjes helpen.’

Bron:Radbout Universiteit Nijmegen

Kirsten Bevelander promoveert donderdag 28 november aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Terug naar het nieuwsoverzicht