Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Dagelijks limonade maakt kleuters dik

09/09/2013

Kleuters die dagelijks 1 of meer glazen gezoete fris- of fruitdrank krijgen, hebben vaker ernstig overgewicht (boven het 95e percentiel) dan vergelijkbare kinderen die dergelijke drankjes minder vaak krijgen.

Naarmate kinderen in hun kleutertijd meer gezoete dranken krijgen, komen ze meer aan. Dit schrijven Mark DeBoer en collega’s in Pediatrics (2013; epub 5 augustus). ‘Kinderartsen en ouders zouden de consumptie van gezoete drankjes moeten ontmoedigen teneinde mogelijk ongezonde gewichtstoename in jonge kinderen te helpen vermijden’, is hun conclusie.

In een representatieve steekproef van 9600 in 2001 geboren kinderen bekeken de onderzoekers in 3 rondes de samenhang tussen het gebruik van suikerhoudende dranken (van Coke en Gatorade tot gezoete vruchtensapjes) en de queteletindex van de kinderen. In de steekproef had 17% van de kinderen op 4- en 5-jarige leeftijd overgewicht, en was rond 16% obees. Ongeveer 11% kreeg volgens opgaaf van de moeder elke dag ten minste een glas (0,25 l) met suiker gezoete drank.

Eerder onderzoek onder kleuters kwam tot tegenstrijdige bevindingen over het verband tussen suikerhoudende dranken en gewichtstoename, maar recente studies onder volwassenen wijzen, aldus de onderzoekers, in eenzelfde richting.

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd

Terug naar het nieuwsoverzicht