Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

15% van kinderen en jongeren heeft overgewicht

13/08/2013

Zo’n 15 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht (gebaseerd op gegevens 2010/2012).

Bij 3 procent was er sprake van ernstig overgewicht. Toch vinden bijna alle jongeren dat ze in goede gezondheid verkeren.

Meer overgewicht in lage inkomensklasse
Neemt het  inkomen in het huishouden af dan neemt het aandeel overgewicht toe. Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgroep.

Bron: CBS

Terug naar het nieuwsoverzicht