Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Extra ijzer bij baby’s met laag geboortegewicht vermindert latere gedragsproblemen

04/07/2013

Vroege ijzersuppletie bij zuigelingen met een laag geboortegewicht vermindert significant de prevalentie van gedragsproblemen op driejarige leeftijd.

Dit Zweedse onderzoek werd uitgevoerd in een groep van 285 kinderen met een geboortegewicht van 2000-2500 gram. De controlegroep bestond uit 95 à terme geboren kinderen met een normaal geboortegewicht. De kinderen kregen vanaf de 6e week tot 6 maanden na de geboorte extra ijzer: 1 of 2 mg/kg/dag. Op de leeftijd van 3,5 jaar zijn de kinderen onderzocht op probleemgedrag en zijn test voor diverse vaardigheden afgenomen.

De intelligentie tussen de kinderen die al dan geen extra ijzer hadden gekregen verschilde niet. Slechts 2,9% en 2,7% van de kinderen in de 1 mg ijzer en 2 mg ijzer groep vertoonden tekenen van gedragsproblemen. Bij de SGA-kinderen(te kleine lengte en/of gewicht voor zwangerschapsduur) in de placebo groep lag dit percentage op 12,7%. Bij de kinderen uit de controlegroep was dit 3,2%.

De onderzoekers veronderstellen een mogelijke preventieve werking van ijzersuppletie, maar ook een causale relatie tussen ijzersuppletie en een betere neuropsychologische ontwikkeling in zuigelingen met een risico op ijzertekort.

Bron: Mednet

Terug naar het nieuwsoverzicht