Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Gezonder voedingspatroon kind bij controle ouders

03/04/2013

De invloed van opvoedingsstijlen en specifieke ouderschapspraktijken op het eet- en bewegingsgedrag van kinderen is door Ester Sleddens in dit proefschrift onderzocht. Die invloed blijkt namelijk aanzienlijk te zijn.

Bij gebrek aan betrouwbare Nederlandstalige vragenlijsten voor ouders werden deze eerst ontwikkeld en gevalideerd. Vervolgens hebben ouders uit het KOALA geboorteonderzoek deze vragenlijsten ingevuld voor hun kinderen. Resultaten laten zien dat voedingspraktijken binnen een gezin grote invloed hebben op het eetgedrag van kinderen. Kinderen eten gezonder als ouders controle houden over wat hun kind eet. Druk uitoefenen om meer te eten en het geven van voeding als beloning werkt averechts. Het effect van voedingsregels op het eetgedrag van kinderen hangt verder af van opvoedingsklimaat thuis en karakter van het kind (temperament en eetstijl). In een positieve opvoedingscontext (gekenmerkt door zorgzaamheid, structuur en gedragscontrole) hebben voedingsregels meer effect dan in een dwangmatige en over-protectieve thuisomgeving. De bevindingen zijn van belang voor het verbeteren van interventieprogramma’s voor ouders met kinderen die overgewicht hebben.
Vrijdag 5 april promoveert Ester F.C. Sleddens op haar proefschrift aan de universiteit van Maastricht.

Titelproefschrif: “Childhood overweight: The influence of parenting on children’s energy balance-related behavior

Terug naar het nieuwsoverzicht