Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Voedingsadviezen ADHD onvoldoende bewezen

14/03/2013

Het is op dit moment onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd of er een verband is tussen voeding en ADHD. Daardoor kunnen er geen concrete voedingsadviezen worden gegeven om symptomen van ADHD te verminderen.

Dit concludeert het RIVM in het rapport ´Voeding en ADHD: Eindrapportage en aanbevelingen voor vervolgonderzoek’. Het rapport is geschreven in opdracht van het Ministerie van VWS, waarvoor het RIVM afgelopen vier jaar enkele onderzoeksactiviteiten op dit terrein heeft uitgevoerd.

Voeding
Van diverse voedingscomponenten en specifieke dieten wordt een effect op het gedrag van ADHD verwacht. Omega-3 vetzuren/omega-6 vetzuren hebben een klein, maar niet klinisch relevant, effect. Van de diverse dieten, waaronder Feingold-dieet, Oligoantigeen-dieet, Pelsser-Voeding en Gedrag-dieet zijn er aanwijzingen dat kinderen er profijt van hebben, maar deze behandelingen zijn nog onvoldoende wetenschappelijk bewezen.  Alsmede ook het effect van additieven op het gedrag waarschijnlijk klein is en niet specifiek voor ADHD. Er zijn te weinig studies om te concluderen of zink, magnesium, ijzer en gluten een effect heeft.

Pelser RED dieet
In maart 2012 vond een expertmeeting plaats, georganiseerd vanuit de Radboud Universiteit, met vertegenwoordigers van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen en onderzoekers van de INCA studie oftewel het Pelser RED dieet. Met als doel een breder draagvlak te creëren voor plan van onderzoek en implementatie. Aanwezigen waren het eens dat vervolgonderzoek gewenst is. Interessante nog niet gepubliceerde gegevens verkregen tijdens de INCA studie zijn beschikbaar. Het RIVM adviseert hier meer uit te halen. Onder andere om meer details over het restrictieve eliminatiedieet (RED) te publiceren. Als ook bekendheid of het dieet volwaardig is volgens de richtlijnen goede voeding voor een kind met ADHD.

Aanbevelingen
Na adequaat vervolgonderzoek kan mogelijk in de toekomst aan kinderen met ADHD een alternatief geboden worden voor medicatie als behandeling. Voor vervolgonderzoek is het van belang dat kinderen en hun ouders niet mogen weten of ze een ADHD-dieet volgen of een placebo-dieet. Daarnaast moet uitgesloten worden dat een eventueel effect wordt veroorzaakt door andere veranderingen dan die in de voeding. Zo kunnen kinderen tijdens het onderzoek meer structuur in hun eetgedrag of meer aandacht krijgen. Ook is het van belang om te weten of de onderzoeksgroep een goede afspiegeling is van alle kinderen met ADHD.

Bron: S.W. van de Berg, J.M.A. Boer, H. Verhagen (2013) Voeding en ADHD:Eindrapportage en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. RIVM briefrapport 350021003/2013

Terug naar het nieuwsoverzicht