Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Jonge kinderen niet ongezonder met plantaardige voeding

12/03/2013

Als jonge kinderen minder vlees en zuivel eten en in plaats daarvan meer voeding van plantaardige oorsprong nemen, dan is dat niet alleen gunstig voor hun gezondheid, maar ook voor het milieu. Dit concludeert Ellen Bakker, student aan Wageningen Universiteit, in haar masterscriptie, waarmee ze de Alpro Foundation Award 2013 won.

‘De (semi-)vervanging van vlees- en zuivelproducten door voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong heeft veel voordelen voor de gezondheid van kinderen van twee tot zes jaar’, zegt Bakker. ‘Op basis van hun bestaande voedingspatronen en -inname heb ik uitgevonden dat ze minder verzadigd vet en meer vezel binnenkrijgen als ze meer plantaardige voedingsmiddelen zouden innemen in plaats van zuivel of vlees.’

Bakker wilde met haar onderzoek nagaan of een plantaardiger voedingspatroon, ook nog goed is voor de gezondheid. Als het om de voedingsstoffeninname gaat, tekent ze daarbij aan dat de data in haar studie een signalerende functie hebben in de bevolking.  ‘Voor de werkelijke inname van nutriënten zijn biochemische en voedingsstatusparameters nodig die exact vaststellen of sprake is van voldoende inname’, aldus Bakker.

Voedselconsumptiepeiling
De conclusies van Bakker komen voort uit modellen. Zo gebruikte ze gegevens van de Voedselconsumptiepeiling 2005-2006, waarin de voedselpatronen van 1279 Nederlandse kinderen tussen twee en zes jaar staan. Deze data koppelde ze aan die in het Nederlandse Voedingsstoffenbestand (Nevo 2011). De gegevens verwerkte ze in een referentiescenario. Vervolgens werkte ze twee scenario’s uit: eentje waarin dertig procent van de vlees- en zuivelinname door kinderen werd vervangen door plantaardige voedingsmiddelen en een tweede scenario waarin er werd overgegaan op een vervanging van honderd procent. Voor de impact van de voeding op het milieu werd dit eveneens gedaan. Daarbij lette ze op landgebruik en klimaatverandering.

Het vervangen van vlees en zuivel door een meer plantaardige voeding bij kinderen laat een substantiële verlaging van de milieudruk zien’, zegt Bakker. Ze berekende dat met het scenario waarin 30 procent vlees en zuivel wordt vervangen de impact op het landgebruik en de opwarming van de aarde met 17 tot 20 procent daalt. In het 100-procent-scenario was een daling van 44 tot 57 procent te zien.

Bron: VoedingNU

Terug naar het nieuwsoverzicht