Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

IJzer SGA-geborene beschermt tegen gedragsproblemen

14/02/2013

Wanneer baby's met een laag geboortegewicht extra ijzer krijgen gedurende de eerste levensmaanden, dan hebben ze op latere leeftijd minder te kampen met gedragsproblemen, zoals ADHD en ADD.

Een studie uit Zweden heeft onderzoek gedaan naar het geven van extra ijzer aan kinderen geboren met een laag geboortegewicht (SGA) en het effect hiervan op cognitie en gedragsproblemen.
In totaal hebben 285 SGA-geborenen (2000-2500 gram) vanaf de 6e week tot 6 maanden na de geboorte extra ijzer gekregen;  0, 1 of 2 mg/kg/dag. Op de leeftijd van 3,5 jaar zijn tests voor de (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) en voor probleemgedrag en vaardigheden (Child Behavior Checklist (CBCL) afgenomen.  Deze werden tevens afgnomen bij 95 kinderen geboren met een normaal geboortegewicht (controle groep).

De intelligentie tussen de kinderen die al dan geen extra ijzer hadden gekregen verschilde niet. Slechts 2,9% en 2,7% van de kinderen in de 1 mg ijzer en 2 mg ijzer groep vertoonden tekenen van gedragsproblemen. Bij de SGA-kinderen in de placebo groep lag dit percentage op 12,7%, een merkbaar verschil dus. Bij de kinderen uit de controlegroep was dit slechts 3,2%. 

Vroegtijdig toedienen van extra ijzer bij SGA-geborenen heeft geen effect op de congnitie op 3,5 jarige leeftijd, maar verminderd wel significant de prevalentie van gedragsproblemen. Dit suggereert een oorzakelijk verband tussen ijzerdeficientie  bij zuigelingen en gedragsproblemen op latere leeftijd. De studie toont aan hoe belangrijk optimale voeding tijdens de eerste levensmaanden is.

Bron: SK Berglund, B Westrup, B Hägglöf, O Hernell, M Domellöf. Effects of iron supplementation of LBW infants on cognition and behavior at 3 years. Pediatrics. 2012 DOI: 10.1542/peds.2012-0989

Terug naar het nieuwsoverzicht