Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Eet- en beweeggedrag kinderen in 2012

29/01/2013

In opdracht van het Convenant Gezond Gewicht heeft TNO eind 2012 een tweede vervolgmeting uitgebracht over het eet- en beweeggedrag van kinderen, jongeren (en volwassenen) in Nederland.

Het rapport geeft een vergelijking van de 2e vervolgmeting (over het jaar 2012) met de eerste vervolgmeting (over het jaar 2011). Ook de nulmeting wordt genoemd (over het jaar 2010).

In 2012 voldeed 25% van de 4-11 jarigen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), dit is significant meer dan in 2011 (20%). Van de 12-17 jarigen was dit 15% (2011:13%). Ook voor de fitnorm (2012:40%, 2011:32%) is bij de leeftijdsgroep 4-11 jarigen een significante stijging te zien. Dit geldt ook voor de fitnorm (2012:44%, 2011:33%) bij de leeftijdsgroep 12-17 jaar.

In alle leeftijdsgroepen voldoet slechts een laag percentage aan de groente- en fruitnorm. In 2012 voldeed 8% van de 4-11 jarigen en 7% van de 12-17 jarigen aan de groentenorm (in 2011 respectievelijk 8% en 9%). Aan de fruitnorm voldeed 28% van de 4-11 jarigen en 26% van de 12-17 jarigen (in 2011 respectievelijk 25% en 27%). Wel ontbeet de overgrote meerderheid van de kinderen in 2012 dagelijks (4-11 jarigen:96%, 12-17 jarigen: 83%).

Sociale steun bij eet- en beweeggedrag
Ook bleek uit de 2e vervolgmeting dat door alle leeftijdsgroepen weinig steun van de sociale omgeving ervaren werd om gezond te eten en meer te bewegen. Daarnaast vond in 2012 maar 12% van de ouders van 4-11 jarigen het (heel) nodig dat hun kind meer gaat bewegen (2011: 14%) en 22% van de ouders dat hun kind gezonder gaat eten dan het nu doet (2011:20%).

Activiteiten op school
In 2012 is een significant groter aanbod van activiteiten ter voorkoming of vermindering van overgewicht in het basisonderwijs dan in 2011. Op 55% van de scholen is aanbod aanwezig (2011:47%), met name beleid over de inhoud van de lunchtrommel, les over gezond eten en naschools sport- en beweegaanbod. Van de jongeren gaf 38% aan dat de school activiteiten aanbood (2011:35%). De activiteit op het voortgezet onderwijs die het meest werd aangeboden is een gezond aanbod in de schoolkantine, les over gezond eten en les over bewegen.

 (Bron: Monitor Convenant Gezond Gewicht 2012 (Determinanten van) beweeg- en eetgedrag van kinderen (4-11 jaar), jongeren (12-17 jaar) en volwassenen (18+ jaar), TNO 2012)

Lees hier de volledige rapportage van de Monitor Gezond Gewicht van TNO Monitor 2012 TNO Monitor Convenant Gezond Gewicht 2012 (pdf)

Terug naar het nieuwsoverzicht