Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Fittere kinderen door krachtige meervoudige aanpak

22/11/2012

Het Duits-Nederlandse onderzoek ‘Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving’ (GKGK) laat na drie jaar goede resultaten zien.

Bijna alle deelnemende Nederlandse kinderen laten een verbetering zien in de motorische ontwikkeling en 35% van de kinderen vertoont een afname van het overgewicht. Die cijfers zijn beter dan van het landelijk gemiddelde. De meervoudige aanpak waarin aandacht is voor bewegen, voeding, gedrag via de opvoeding, slaap en mediagebruik, is de kracht van dit programma

Meerdere componenten
GKGK is een longitudinaal onderzoek in zes Nederlandse en zes Duitse steden op in totaal 37 basisscholen. De deelnemende kinderen krijgen dagelijks een uur bewegen en wekelijks les over gezondheid. Het onderzoek is bedoeld om bewegingsarmoede tegen te gaan, de motorische ontwikkeling te bevorderen en overgewicht te remmen. Omdat de focus op één component is niet effectief is, worden meerdere componenten tegelijkertijd beïnvloed. Ook is samenwerking tussen gemeente, scholen, sportverenigingen, JGZ/GGD, MKB, ouders en kinderen van cruciaal belang.

Bron: TNO

Terug naar het nieuwsoverzicht