Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

JGZ spil in signaleren overgewicht

26/01/2012

VU medisch centrum heeft samen met CBO en TNO voor de jeugdgezondheidszorg een richtlijn opgesteld  voor zowel preventie als behandeling van kinderen met overgewicht.

De richtlijn biedt een integrale aanpak van overgewicht en obesitas, waarbij  rijksoverheid, school, gezin, jeugdgezondheidszorg, huisarts, kinderarts,  psychologen, én ook sportclubs en het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. De richtlijn is opgesteld in opdracht van VWS zal op 26 januari tijdens het Nationaal Congres Kinderobesitas 2012 worden gepresenteerd.

De Jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen van 0-19 jaar op vaste momenten en is zo dé plek om overgewicht bij kinderen te signaleren en vervolgens te interveniëren. Daarin werkt men samen met de huisarts, kinderarts, leerkracht, diëtist, psycholoog, pedagoog en fysiotherapeut. Deze nieuwe richtlijn  geeft prakische tips voor preventie van overgewicht vanaf de geboorte.

 Bron: VUmc

Terug naar het nieuwsoverzicht