Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Vroeggeboorte meer risico op gedragsproblemen

27/12/2011

Ongeveer 8% van de jaarlijks jaar geboren kinderen, (15.000 kinderen) wordt te vroeg geboren. De grootste groep (ruim 80% van alle te vroeg geborenen)worden 4 tot 8 weken te vroeg geboren.

Van deze ‘matig prematuur’ geboren kinderen is bekend dat zij een hogere kans hebben op ziekte en overlijden in het eerste levensjaar. Een studie onder 1500 kinderen laat nu zien dat deze kinderen op 4-jarige leeftijd ook meer gedrags- en emotionele problemen vertonen dan op tijd geboren kinderen. Sinds enkele jaren is bekend dat matig prematuur geboren kinderen vaker achter blijven in groei en ontwikkeling. De studie van Potijk en haar collega-onderzoekers brengt deze ontwikkelingsproblemen voor het eerst in kaart bij een grote groep 4-jarige kinderen.

Pinkeltje
Dit onderzoek vergeleek de resultaten van 995 matig prematuur en 577 op tijd geboren kinderen en maakt deel uit van de grote studie Lollypop (Longitudinal Preterm Outcome Project). In Nederland staat deze studie ook bekend als ‘Pinkeltje’. De Lollypop studie bevat gegevens van 13 consultatiebureaus in geheel Nederland en is gericht op het volgen van de groei, ontwikkeling en gezondheid van met name de matig prematuur geboren kinderen. 

Bron: RijksUniversiteitGroningen

Terug naar het nieuwsoverzicht