Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Prebiotica vermindert infecties bij te vroeggeboren kinderen

25/10/2011

Te vroeg geboren kinderen hebben een vertraagde ontwikkeling van bacteriën in de darm. Bovendien zijn hun maagdarmkanaal en afweersysteem nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor lopen zij een grotere kans op het krijgen van een (ernstige) infectie.

Kinderarts i.o. Ilse Westerbeek deed onderzoek naar het effect van een nieuw mengsel van prebiotica bij te vroeg geboren kinderen. Zij promoveert 26 oktober a.s.aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Westerbeek keek naar het effect van toediening van een nieuw prebioticamengsel op het ontwikkelen van infecties gedurende de eerste 30 levensdagen van de baby, en ze bestudeerde ook de onderliggende mechanismen. De kinderen in dit onderzoek waren te vroeg geborenen met een zwangerschapsduur korter dan 32 weken en/of geboortegewicht lager dan 1.500 gram. Zij concludeerde dat, als het prebioticamengsel in voldoende hoeveelheid en duur werd gegeven, er minder infecties optraden die veroorzaakt werden door bacteriën uit de darm. Deze resultaten werden niet beïnvloed door zwangerschapsduur, geboortegewicht of het krijgen van borstvoeding.

Er was geen duidelijke toename van gunstige bacteriën na toediening van het prebioticamengsel en ook geen duidelijke afname van 'slechte' bacteriën. In het algemeen was de groei van alle bacteriën laag vergeleken met op tijd geboren baby's. Behandeling met breedspectrum antibiotica vertraagde de groei van alle bacteriën. Westerbeek denkt dat het gunstige effect van het prebioticamengsel op de darmflora en op het voorkomen van infecties (gedeeltelijk) teniet werd gedaan door het gebruik van breedspectrum antibiotica. Daarom stelt zij dat het belangrijk is om bij het toedienen van antibiotica aan te vroeg geboren baby's de mogelijke nadelige effecten daarvan niet uit het oog te verliezen. Meer informatie over dit proefschrift in VU-DARE.

Bron: VU

Terug naar het nieuwsoverzicht