Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Oproep voor aandacht gezonde leefstijl op scholen

13/09/2011

Alle basis- en middelbare scholen moeten een sportieve en gezonde leeromgeving aanbieden.

De overheid moet hier actief bij ondersteunen. Dit staat in een brief die 7 landelijke organisaties aan de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid hebben gestuurd. Nu biedt slechts de helft van de basis- en middelbare scholen activiteiten aan gericht op een gezonde leefstijl.

In de brief aan de ministers presenteert Paul Rosenmöller namens de samenwerkende organisaties 5 concrete aanbevelingen om het beoogde samenhangende aanbod te stimuleren:

  • 5 uur sporten en bewegen per week, voor, tijdens of na school
  • Meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basis onderwijs, minimaal 2 uur per week per kind
  • Alle middelbare scholen een gezonde schoolkantine
  • Integratie van kennis over gezonde voeding en beweging in het lesprogramma
  • Ouders en omgeving actief betrekken bij het gezondheidsbeleid van de school 

De aanbevelingen zijn opgesteld door het Convenant Gezond Gewicht, het Voedingscentrum, de KVLO, de Hartstichting, Consument en Veiligheid, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Zij zetten zich in voor een samenhangende en duurzame aanpak van gezonde voeding en voldoende en verantwoord sporten en bewegen op scholen, waarbij scholen nauw samenwerken met de gemeente, de GGD, lokale bedrijven en de sportverenigingen. 

Bron: Voedingscentrum

Terug naar het nieuwsoverzicht