Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Gedragstherapie bij kinderen met obstipatie

01/09/2011

Kinderen met obstipatie krijgen in de conventionele behandeling laxeermiddelen, toilettraining en voorlichting.

Toch houdt een derde van de patiënten tot in de jonge volwassenheid klachten. Promovendus Marieke van Dijk van de Universiteit van Amsterdam vergeleek gedragstherapie in combinatie met laxatietherapie met de conventionele behandeling. Daarbij keek ze ook naar kwaliteit van leven, emotionele en gedragsproblemen en de manier van opvoeden van de ouders.

Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan en in stand houden van obstipatie op de kinderleeftijd is waarschijnlijk “ophoudgedrag”. Dit kan ontstaan door een pijnlijke eerdere ervaring door de productie van grote hoeveelheden ontlasting of ten gevolge van daardoor ontstane anale fissuren. Met gedragstherapie kan het ophoudgedrag worden afgeleerd. Echter, gedragstherapie bleek even succesvol als de conventionele therapie. Van Dijk promoveert op 9 september op dit onderzoek.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Terug naar het nieuwsoverzicht