Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Behandeling van eetstoornissen

24/05/2011

Uit recent onderzoek naar de effectiviteit van twee behandelmethodes voor adolescente meisjes met anorexia nervosa blijkt dat de Mandometer methode even effectief is als de reguliere behandelmethode.

Dit komt naar voren uit een onderzoek in twee gespecialiseerde eetstoornissenbehandelcentra: Altrecht eetstoornissen Rintveld in Zeist en in het Centrum voor Eetstoornissen van de Bascule. De uitkomst van het onderzoek is van belang voor de verdere verbetering van de behandeling van adolescente cliënten met een eetstoornis.
In het onderzoek werd de Mandometer behandeling vergeleken met de reguliere behandelmethode voor anorexia nervosa in Nederland. Beide behandelmethodes zijn even effectief te zijn: ongeveer 75% van de onderzoekspopulatie had een gunstige uitkomst, zij bereikten na gemiddeld 10 maanden een normaal gewicht, bij ruim een kwart van de patiënten keerde binnen diezelfde tijd de menstruatie terug. In vergelijking met ander internationaal onderzoek is dit een relatief hoog percentage, wat aangeeft dat de behandelingen in Nederland hoogwaardig zijn.

Verschil is er bij de follow up: de patiënten die de Mandometer behandeling volgden hebben vaker een terugval in gewicht. Dit onderzoek toont aan dat de Mandometer behandeling geen meerwaarde heeft in de behandeling van adolescente meisjes met anorexia. Deze uitkomst is van belang voor de verdere verbetering van de behandeling van adolescente cliënten met een eetstoornis.

Bron: de Bascule

Terug naar het nieuwsoverzicht