Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Pinda-allergie vaker bij jongens

08/02/2011

Op basis van een studie onder ruim 400 huisartspraktijken in Engeland concludeert onderzoeker Daniel Kotz van het Universitair Medisch Centrum Maastricht dat de incidentie van pinda-allergie ‘slechts’ 1,6 op de 1.000 jongeren onder de 20 jaar is.

Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in the Journal of Allergy and Clinical Immunology. Eerdere onderzoeken hadden de incidentie van pinda-allergie geschat op 5 tot 23 keer per 1.000 jongeren onder de 20 jaar. Deze schattingen waren gebaseerd op betrekkelijk kleine steekproeven van de populatie.
Pinda-allergie blijkt vaker voor te komen bij jongens dan bij meisjes, net als andere allergieën.  In deze studie komt er 30% meer pinda-allergie voor bij baby’s en jongens . Rond de puberleeftijd van 15 jaar is de incidentie van pinda-allergie tussen jongens en meisjes gelijk getrokken. Uit dit onderzoek blijkt verder de invloed van sociaal economische status, hoe hoger de status des te meer allergie.

Bron:  Journal of Allergy and Clinical Immunology,  BBC news

Terug naar het nieuwsoverzicht