Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Vitamine D-tekort bij allochtone zwangere vrouwen

24/06/2010

Turkse en Marokkaanse zwangere vrouwen hebben vaak een vitamine D-tekort. Dit blijkt uit het promotieonderzoek dat Irene van der Meer van de GGD Den Haag uitvoerde onder de Haagse bevolking.

Van der Meer toont aan dat vitamine D-tekort vaker voorkomt bij niet-westerse allochtonen dan bij autochtone Europese populaties. Een vitamine D-tekort kwam voor bij 8% van de westerse zwangere vrouwen; bij 84% van de Turkse vrouwen, bij 81% van de Marokkaanse vrouwen en bij 59% van de overige niet-westerse vrouwen.
In verschillende andere onderzoeken vond men negatieve gevolgen van lage vitamine D-concentraties. Daarom zouden volgens Van der Meer huisartsen, verloskundigen en ander medisch personeel alert moeten zijn op de mogelijkheid van vitamine D-tekort bij niet-westerse zwangere allochtonen. 
In de huid wordt, bij blootstelling aan daglicht, vitamine D geproduceerd. Vitamine D wordt ook verkregen uit voeding (bijvoorbeeld vette vis) en uit supplementen. De aanmaak van vitamine D is minder in een zwaar gepigmenteerde (donkere) huid dan in een lichtere huid. Hierdoor komt een tekort aan vitamine D vaker voor bij mensen met een donkere huid die in Noordelijke landen leven.
De meest effectieve strategie om de vitamine D-concentratie te verhogen is nog niet bekend.

Bron: VU medisch centrum

Terug naar het nieuwsoverzicht