Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Een op de vijf kinderen bij opname in ziekenhuis ondervoed

29/06/2010

Van alle kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen blijkt 19% ondervoed te zijn. Dit blijkt uit een onderzoek naar de prevalentie van ondervoeding bij kinderen in Nederlandse ziekenhuizen. De resultaten zijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

In  het prospectieve observationele onderzoek werden gedurende 3 opeenvolgende dagen alle kinderen die werden opgenomen op de kinderafdelingen van 44 Nederlandse ziekenhuizen (7 academisch, 37 algemeen) gescreend op ondervoeding. In totaal werden 424 kinderen geïncludeerd (63% jongens, 86% blank) met een leeftijd ≥ 30 dagen en een opnameduur van tenminste 1 dag. De mediane leeftijd was 3,5 jaar, de mediane opnameduur 2 dagen. Gewicht en lengte werden gemeten bij opname. Standaarddeviatiescores (SD-scores) < -2 voor gewicht-naar-lengte en lengte-voor-leeftijd werden beschouwd als acute, respectievelijk chronische ondervoeding.

In totaal was 19% van de kinderen acuut of chronisch ondervoed bij opname (academische ziekenhuizen 22%, algemene ziekenhuizen 17%). Het aandeel kinderen met chronische ondervoeding was significant hoger in de academische ziekenhuizen (14 versus 6%). Rekeninghoudend met leeftijd, onderliggende ziekte, etniciteit,chirurgie en type ziekenhuis, was er een statistisch significant verband tussen ondervoeding bij opname en onderliggende ziekte. Voor chronische ondervoeding waren zowel onderliggende ziekte als niet-westerse afkomst significant gerelateerd aan een hogere prevalentie. Ook blijkt dat kinderen met acute ondervoeding bij opname gemiddeld 45% langer in het ziekenhuis lagen dan kinderen met een normale voedingstoestand.

De hoge prevalentie laat zien dat screening op en behandeling van ondervoeding noodzakelijk is bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen

Bron: NTvG

Terug naar het nieuwsoverzicht