Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Na 3e levensjaar relatie zichtbaar tussen overgewicht en sociaaleconomische status

17/08/2010

Bij kinderen tot drie jaar is de relatie tussen overgewicht en sociaaleconomische status nog niet aanwezig, zoals dat wel duidelijk is bij ouderen.

Na 3e levensjaar relatie zichtbaar tussen overgewicht en sociaaleconomische status

Kinderen uit lager milieu zijn zelfs lichter dan uit een hoger milieu. Dit komt naar voren uit een recente studie uitgevoerd onder leiding van Lenie van Rossem van het Erasmus MC,(J Pediatr. 2010: dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.06.008).

In dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 2954 Nederlandse kinderen geboren in en om Rotterdam in 2002-2006. De maat voor de sociaaleconomische status was het opleidingsniveau van de ouders. Als tweede maat is het gezinsinkomen gebruikt. De BMI-SFDS gecorrigeerd voor leeftijd van de kinderen werd vervolgens bepaald na 24 en 36 maanden. Uit de resultaten bleek dat na 24 maanden de BMI-SDS bij kinderen uit een laag tot mid-hoog sociaaleconomisch milieu lager was dan die uit een hoog milieu. Na 36 maanden was dit verschil niet meer significant aanwezig. Het verschil is waarschijnlijk te verklaren door een lager geboortegewicht van de kinderen uit een laag milieu. Het duurt twee tot drie jaar om dit verschil in te halen. Uit onderzoek is bekend dat kinderen uit lagere milieus vanaf hun 5e levensjaar significant zwaarder zijn dan kinderen uit een hoog milieu.

Bron: NTvG

Terug naar het nieuwsoverzicht