Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Onderzoek naar effect aangepaste voeding bij prematuren

05/05/2009

De afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en VU medisch centrum (VUmc) start een uitgebreid onderzoek naar het effect van voedingsinterventie bij prematuren vlak na de geboorte, op de cognitieve ontwikkeling van het kind op latere leeftijd.

Onderzoek naar effect aangepaste voeding bij prematuren

Vanuit VU medisch centrum is enkele jaren geleden al gestart met het geven van aangepaste voedingen en hierdoor is het aantal optredende neonatale infecties significant vermindert. Maar het is nog niet duidelijk of deze kinderen ook neurocognitief, gedragsmatig en op school beter functioneren als ze ouder worden. De overlevingskansen van prematuur geboren kinderen nemen steeds meer toe door nieuwe medische inzichten en technieken. Nu blijken er echter subtiele en minder subtiele problemen op te treden op school, in het gedrag en in de motorische en cognitieve vaardigheden op latere leeftijd, welke in verband worden gebracht met afwijkingen in de hersenen. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door Danone. 

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Terug naar het nieuwsoverzicht