Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Een op de vijf asielzoekerskinderen heeft te lage ijzerstatus

28/04/2009

De ijzerstatus is bij 20 % van de asielzoekerskinderen te laag.

Een op de vijf asielzoekerskinderen heeft te lage ijzerstatus

En ook bij circa 35 % van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd en bij een kleine 50 % van de vrouwen die zwanger zijn.  Dat schrijft de Gezondheidsraad (GR) in het advies “Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen”. De meeste kinderen met een Nederlandse achtergrond krijgen voldoende ijzer binnen. Tot zes maanden levert borstvoeding voldoende ijzer. Daarna hebben kinderen meer ijzer nodig dan borstvoeding levert. Hiervoor is dus bijvoeding nodig. Kinderen die langer dan zes maanden uitsluitend borstvoeding krijgen, hebben een verhoogd risico op een lage ijzerinname en ijzerstatus. Langdurig uitsluitend borstvoeding geven is iets wat gebruikelijker is bij personen met een niet-westerse achtergrond dan bij personen met een Nederlandse achtergrond. Ook kinderen die in het eerste levensjaar in plaats van opvolgmelk gewone melk krijgen, lopen kans op een lage ijzerinname. Het is onduidelijk of de lage ijzerinname en ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd en van vrouwen die zwanger zijn nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt. Bij een te lage ijzerinname zijn er namelijk in eerste instantie doorgaans geen symptomen. Symptomen als vermoeidheid en een verminderd uithoudings- en prestatievermogen ontstaan pas als er gedurende lange tijd een te lage ijzervoorraad in het lichaam is. Bloedarmoede treedt pas op bij ernstig ijzergebrek. IJzersupplementen kunnen een ijzertekort verminderen, maar kunnen ook nadelige effecten als obstipatie geven.
In het advies valt verder te lezen dat bij kinderen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond de inname van vitamine B2 en calcium mogelijk te laag is. En ook zijn er aanwijzingen dat de inname van vitamine E en seleen door jonge kinderen mogelijk te laag is. Het is volgens de GR onduidelijk of de te lage inname of status gepaard gaat met nadelige gezondheidseffecten. 

Bron: Gezondheidsraad

Terug naar het nieuwsoverzicht