Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Platform gaat sport en beweging bij jongeren stimuleren

31/03/2009

Op 26 maart was de eerste bijeenkomst van Platform Sport bewegen en onderwijs.

Platform gaat sport en beweging bij jongeren stimuleren

Het platform gaat  sport en beweging onder jongeren stimuleren. Richard Krajicek, oud-toptennisser en initiatiefnemer van de Krajicek playgrounds, gaat het platform versterken. Tijdens de bijeenkomst tekenden staatssecretarissen Bussemaker (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dijkstra (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een intentieverklaring waarin zij afspreken af dat er sport- en beweegteams komen om meer jongeren aan het sporten te krijgen. Intensievere samenwerking tussen scholen, sportclubs, naschoolse opvang en sportbuurtwerk moet meer sportieve activiteiten opleveren voor jongeren op en rond scholen en in de wijken. Ook hebben de partijen afgesproken dat er extra aandacht uitgaat naar het mbo, waar veel leerlingen zitten die weinig sporten en bewegen. Mbo-instellingen kunnen aanspraak maken op subsidie voor het aanstellen van een sportcoördinator en het uitvoeren van een activiteitenplan. Sport en beweging worden daarbij ook ingezet voor de bestrijding van andere problemen die bij mbo-leerlingen veel voorkomen, zoals schooluitval en overgewicht.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Terug naar het nieuwsoverzicht