Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Jaarverslag Convenant overgewicht

14/11/2008

Nog steeds stijgt het aantal jongeren en kinderen met overgewicht. Hetzelfde geldt voor volwassenen.

Jaarverslag Convenant overgewicht

Het Convenant Overgewicht zal zijn doelstellingen dus hoogstwaarschijnlijk niet halen. Deze doelstellingen zijn, wat kinderen betreft, dat in 2010 het aantal kinderen met overgewicht verminderd is. Toch zijn de partners van het Convenant tevreden, zo valt te lezen in het jaarverslag 2008 omdat er verschillende goede initiatieven waren. In het jaarverslag en in een film van het Convenant Overgewicht worden succesvolle projecten genoemd, zoals De Gezonde Schoolkantine en het Lekker Fit! Programma.  Men noemt dit voorbeelden van projecten met een X-factor: integrale programma's die een duurzaam karakter hebben, aantrekkelijk en effectief zijn en landelijk verspreid (kunnen) worden en zo een structurele bijdrage leveren aan een gezonder Nederland. Projecten waarin ouders en kinderen intensief begeleid worden en waar scholen een overtuigend gezondheidsbeleid naleven. Deze goede voorbeelden verdienen steun en navolging. Volgend jaar zal men gaan werken met de methode EPODE (Ensemble Prévenons L’Obésité Des Enfants), een van oorsprong Franse integrale aanpak op lokaal niveau.
De Consumentenbond, een van de partners in het convenant, vindt dat het bedrijfsleven meer inspanningen moet verrichten om overgewicht tegen te gaan. De Bond pleit vooral voor het verminderen van marketing die gericht is op kinderen.

Bron: Jaarverslag Convenant overgewicht

Terug naar het nieuwsoverzicht