Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Nieuws

Rol BMI bij bewegen

20/04/2018

De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen, zo blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs einde (speciaal) basisonderwijs.

In dit onderzoek, dat in het schooljaar 2016/2017 onder regie van de Inspectie van het Onderwijs is uitgevoerd, bleken leerlingen minder te presteren op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 gepeild zijn. De inspectie wil hiermee de aandacht vestigen op dit belangrijke onderdeel van het curriculum. Op de andere drie onderdelen zijn de vaardigheden gelijk gebleven.

Hogere BMI
Hoe scholen het aanbod bewegingsonderwijs inrichten is van belang voor de prestaties van leerlingen. Echter, de verschillen in bewegingsvaardigheid tussen leerlingen hangen vooral samen met kenmerken van leerlingen. Zo speelt BMI een rol. Hoe hoger de BMI, des te lager de bewegingsvaardigheid. Daarnaast scoren jongens op acht van de veertien onderdelen beter dan meisjes; meisjes presteren alleen beter op het onderdeel balansvaardigheid. Ook is er een sterk verband tussen de inschatting van de eigen sportieve vaardigheden en de daadwerkelijke bewegingsvaardigheid. Van de schoolkenmerken blijkt dat de inzet van een vakleerkracht voor groep 8 een positieve samenhang heeft met de score op drie van de 14 getoetste onderdelen.

Bron: Onderwijsinspectie

Terug naar het nieuwsoverzicht