Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Interviews

Interview dr. A.M. Oudesluys-Murphy

13/06/2011

Nieuws over kindervoeding interviewde dr. A.M. Oudesluys-Murphy, in haar rol als redactielid van het recent verschenen boek ‘Een professionele kijk op borstvoeding’ en prachtig naslagwerk rondom de vele facetten van borstvoeding. Lees verder klik hier...

Daarnaast is dr Oudesluys-Murphy kinderarts sociale pediatrie en hoogleraar kindergeneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum.
Een professionele kijk op borstvoeding
Het boek is ontstaan op initiatief van de redactieleden die vanuit hun passie voor borstvoeding concludeerden dat er veel informatie en kennis is over borstvoeding maar dat vele informatie gefragmenteerd is en lang niet altijd evidence based en up-to-date. Uit een onderzoek van de Stichting Zorg voor Borstvoeding blijkt dat er in het Nederlands weinig  goede leerboeken zijn over borstvoeding. Deze twee inzichten samen hebben er toe geleid dat de redactie aan de slag is gegaan en diverse auteurs heeft benadert om de vele onderwerpen uit te diepen. In het boek komen de anatomie, fysiologie, toxicologie en psychosociale aspecten van borstvoeding aan de orde maar ook is er volop aandacht voor de klinische,de praktische en beleidsmatige aspecten.

Dr Oudesluys-Murphy geeft aan dat er veel informatie beschikbaar is over borstvoeding en toch lukt het niet om het percentage borstvoeding in Nederland omhoog te krijgen. Zo’n 91% van de moeders start met borstvoeding en na een week is dit nog 80%. Dr Oudesluys-Murphy stelt dat veel afhankelijk is van hoe professionals in hun begeleiding hiermee omgaan. Veel professionals staan achter borstvoeding alleen niet iedere professional heeft alle kennis paraat. Het boek ‘Een professionele kijk op borstvoeding’ is een echt naslagwerk om issues in na te zoeken zoals borstvoeding na een borstoperatie, bij een schisis en na de geboorte van een tweeling. Door het overdragen van de juiste kennis en advies spelen professionals een essentiële rol richting moeders bij het geven van borstvoeding en is de kans groot dat ze minder snel afhaken.
Motivatie
De motivatie van ouders rond het geven van borstvoeding is vaak onbekend en mogelijk zijn ouders zich hier ook lang niet altijd van bewust. Culturele- en omgevings factoren spelen een rol en bij ouders kan het geven van borstvoeding tot innerlijke conflicten leiden. Door als professionals met hele praktische en gerichte adviezen te komen hoop je dat moeders juist de eerste dagen doorkomen. Dr Oudesluys-Murphy vertelt dat de auteurs met veel plezier geschreven hebben aan het boek en hopen dat het voorziet in een behoefte. Het doel van het boek is om een bijdrage te leveren aan meer en langer borstvoeding. De opbrengst van het boek komt ten goede aan de sectie sociale pediatrie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Suggesties ter verbetering zijn welkom bij de redactie en worden mee genomen in een tweede druk.|
Professionals
De uitgave is bestemd voor alle professionals die zijn betrokken bij de zorg voor borstvoeding: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen van de afdeling neonatologie en gynaecologie, huisartsen, nurse practitioners, artsen en verpleegkundigen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, lactatiekundigen, diëtisten, kraamverzorgenden en doktersassistenten en zij die daarvoor in opleiding zijn. De uitgave biedt overigens ook volop nuttige informatie voor studenten en docenten van opleidingen in de gezondheidszorg, medische studenten en coassistenten. 

Een professionele kijk op borstvoeding, E.J. Anten-Kools, J.P. van Wouwe, A.M. Oudesluys-Murphy, B.A. Semmekrot (red.), 2011, aantal pagina’s: 316, prijs: € 51,50, uitgeverij, Van Gorcum, ISBN: 978 90 232 4643 5

Terug naar het overzicht