Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Interviews

Interview Jaap Seidell

12/04/2011

Nieuws over kindervoeding interviewde prof. dr. Jaap Seidell in zijn rol als spreker tijdens het congres ‘Aanpak overgewicht bij de jeugd’, dat 18 mei wordt georganiseerd. Op de vraag hoe groot het overgewicht probleem is onder de jeugd antwoord Jaap Seidell dat de meest recente landelijke cijfers gebaseerd zijn op de in 2010 gepresenteerde Groeistudie. Lees verder klik hier...

Hierin wordt gesteld dat 1 op de 7 kinderen (14%) kampt met overgewicht en 3% van de kinderen heeft obesitas. Een belangrijke kanttekening bij deze cijfers is de variatie tussen groepen. Vergelijk deze percentages met de prevalentie-cijfers van ’97, minder dan 1% en in de jaren ’80 nog een kleiner percentage. Dit maakt schrijnend duidelijk dat overgewicht een groeiend probleem is bij de Nederlandse jeugd.

Grenzen stellen
Seidell geeft aan dat er aan deze stijging vele redenen ten grondslag liggen, zoals de toegenomen screentime, meer tijd wordt zittend doorgebracht. Er is meer passief vermaak terwijl kinderen nog wel voldoende sporten. Een factor waarvan het belang steeds duidelijker wordt is de hoeveelheid slaap van kinderen. Uit onderzoek komt naar voren dat door een tekort aan slaap er hormonale veranderingen in het lichaam plaats vinden die de eetlust dusdanig verstoren en zo een rol spelen in het ontstaan van overgewicht. Als een overkoepelende factor stelt Seidell dat hij signaleert dat ouders veelal de vaardigheden en mogelijkheden ontberen in het stellen van grenzen aan hun kinderen. Terwijl kinderen dit juist feilloos weten uit te buiten. Uit de supermarktrondleidingen schetst Seidell het beeld dat er bij menig ouder te weinig kennis is, dat ervaring met gevarieerd koken ontbreekt, ‘verse groente, ik weet niet hoe ik dat moet klaar maken’. Dit in combinatie met het gefragmenteerd aanwezig zijn van ouders speelt allemaal mee in het ontstaan van overgewicht bij kinderen.

Integrale aanpak
Tijdens genoemd symposium gaat Seidell in op het belang van samenhang in de activiteiten die worden ontplooit om overgewicht tegen te gaan. Hij geeft aan dat er veelal losse activiteiten worden ontplooit met een kortdurend effect. De kracht zit nu juist in een aanpak gericht op de lange termijn en met een breed draagvlak. Het idee is afgeleid van het franse Epode aanpak. Deze aanpak is vertaald naar de Nederlandse situatie en o.a. in Zwolle al een aantal jaren geleden opgepakt. Als voorbeeld schetst Jaap Seidell dat niet alleen de wethouder van ruimtelijke ordening dan betrokken is maar ook de wethouders van verkeer, sport , onderwijs en sociaal maatschappelijk werk. Deze integrale aanpak kan veel betekenen en werpt zijn vruchten af. Het kan er voor zorgen dat er een omgeving ontstaat die uitnodigt tot gezond gedrag. De integrale aanpak is ook in de wijk Overvecht in Utrecht opgepakt en leidt daar inmiddels tot afname van overgewicht onder kinderen. Inmiddels zin er al meerdere steden zoals Maastricht, Nijmegen en Rotterdam actief met deze aanpak. De insteek is dat er uiteindelijk duurzame verandering gaat plaats vinden.

Congres ‘Aanpak overgewicht bij de jeugd’
Het congres ‘Aanpak overgewicht bij de jeugd’ besteedt vooral aandacht aan praktische oplossingen voor úw organisatie. Centraal staat de integrale aanpak van overgewicht bij de jeugd. De volgende onderwerpen komen aan de orde:- succesvolle landelijke initiatieven
- ervaringen van gemeenten en scholen
- praktische tips hoe u met jongeren van 0 tot 18 jaar doeltreffend kunt communiceren
- betrokken ouders: belangrijke succesfactor
- succesvol samenwerken bij de bestrijding van overgewicht bij de jeugd
- wat doet de voedingsbranche bij de aanpak van overgewicht bij de jeugd?
Met onder meer drs. Clémence Ross (dagvoorzitter),prof.dr. Jaap C. Seidell, Dr. Frank en Jacco Eltingh.
Datum: 18 mei 2011. Locatie: Corpus, Oegstgeest
Voor meer informatie of inschrijving: www.ogzconferences.com.

Terug naar het overzicht